Swedish English Greek

Global Tillväxt

ANDELSPRIS
136,95
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,85%
1 MÅN
  3,40%
VÄRDERINGSDATUM
20 sep 2019
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fonden har som målsättning att nå en hög långsiktig tillväxt genom att investera globalt i sektorer med en hög tillväxtpotential, till exempel alternativ energi, vatten, infrastruktur och bioteknik. Fonden har ingen begränsning till sektor, marknad eller geografisk fördelning.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100% aktier och aktiefonder.
  • Investerar i sektorer som alternativ energi, vatten, infrastruktur och bioteknik.
  • Fonden har inga begränsningar med avseende på företag eller land.

Fonden passar dig som
  • Vill ha ett sparande på den globala aktiemarknaden med inriktning på tillväxtbolag.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning .
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.