Swedish English Greek

Japan

ANDELSPRIS
106,69
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  -1,77%
1 MÅN
  -1,07%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Målsättningen för fonden är att skapa en hög långsiktig värdetillväxt genom exponering mot den japanska aktiemarknaden. Fonden investerar främst i aktier och aktiefonder. Fonden kan också investera i företag som är etablerade utanför Japan, men utför sin verksamhet främst i Japan.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av exponering mot den japanska aktiemarknaden. Upp till 10% kan investeras i aktier i bolag etablerade utanför Japan med betydande ekonomisk exponering mot Japan.
  • Investerar i aktier, ETF:er och andra aktiefonder.

Fonden passar dig som
  • Vill ta del av utvecklingen på den japanska aktiemarknaden.
  • Har en placeringshorisont om minst fem år. 

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.