Swedish English Greek

Modellportfölj Offensiv

ANDELSPRIS
188,93
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,89%
1 MÅN
  1,63%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens målsättning är att generera en långsiktigt hög avkastning genom att ta en högre risk. Det primära målet är att ge en värdetillväxt snarare än att ha som mål att endast skydda kapitalet eller skapa en stadig avkastning. Fonden investerar globalt men är överviktad på den svenska marknaden och består huvudsakligen av aktier.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 90 % aktier, aktiefonder och aktierelaterade produkter, 5 % räntebärande värdepapper, 5 % kontanter och penningmarknadsinstrument.
  • Investerar i utvecklade marknader och tillväxtmarknader med en övervikt i Sverige.
  • Geografisk exponering av aktiedelen: 40 % Sverige, 25 % andra utvecklade marknader och 25 % tillväxtmarknader.

Fonden passar dig som
  • Vill ha en global placering övervägande i aktier med fokus på Sverige.
  • Är villig att ta en hög risk för möjligheten till en hög avkastning.
  • Vill luta dig tillbaka och inte behöva göra några aktiva placeringsval.
  • Har en långsiktig placeringshorisont om minst fem år.

 


Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.