Swedish English Greek

Penningmarknadsfond EUR

ANDELSPRIS
98,44
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  -0,01%
1 MÅN
  -0,03%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att uppnå en avkastning i linje med penningmarknadsräntorna i EUR. Det primära målet är att ge en hög skyddsnivå samt en låg risknivå genom att främst investera i depositioner av högt rankade banker. Fonden kan även placera en del av sina tillgångar i korta "investment grade" obligationer och andra penningmarknadsinstrument från högt rankade emittenter.

Fonden handlas i EUR.


Tillgångsfördelning
 • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 % depositioner och penningmarknadsinstrument noterade i EUR.
 • En liten del kan placeras i "investment grade" obligationer med kort löptid.
 • Investerar i högt rankade institutioner.
 • Global geografisk exponering

Fonden passar dig som
 • Vill ha en diversifierad exponering från en bred portfölj av underliggande tillgångar.
 • Vill ha ett kortsiktigt placeringsalternativ där du vill att ditt kapital ska vara lättillgängligt och obundet.
 • Vill ha en låg investeringsrisk och små prissvängningar.
 • Föredrar en säker investering snarare än en hög avkastning.
 • Skulle vilja ha ett alternativ till kort inlåning.
 • Inte vill göra några aktiva investeringsbeslut.
 • Har en kortsiktig investeringshorisont. 

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.