Swedish English Greek

OMXS 30 6% 

 

-


Fondens målsättning

Fonden är en strukturerad produkt med OMX Stockholm 30 som underliggande index. Fonden har en löptid på 5 år och ger en villkorad kupong på 6 % på investerat kapital årligen på varje observationsdatum, om stängningskursen på OMXS 30 indexet är över 870,88. Investeringen har ett villkorat kapitalskydd vid indexvärdet 653,16.


Så här fungerar det

Vid varje observationsdatum jämförs stängningskursen av OMXS 30 indexet med kupongbarriären, 
80 % av startvärdet 1088,60. Om indexvärdet är över kupongbarriären betalas kupongen ut.
 

På slutdatum jämförs stängningskursen av underliggande index med kapitalskyddsbarriären, 
60 % av startvärdet 1088,60. Om indexvärdet är över kapitalskyddsbarriären betalas investerat kapital ut.
 

Om indexvärdet av underliggande index på slutdagen är under kapitalskyddsbarriären betalas investerat belopp reducerat procentuellt lika mycket som indexets stängningskurs.
 

Fonden ska ses som en femårsinvestering. Förtida inlösen innan slutdatum är tillåtet och fonden värderas månadsvis. Kupongen betalas årligen.


Fonden passar dig som
  • letar efter en investering med låg till medel risk.
  • vill ha möjlighet till en årlig avkastning på 6 % på investerat kapital.
  • troligtvis inte behöver tillgång till pengarna under de närmaste fem åren.
  • är bekväm med en investering där återbetalningen av dina pengar är beroende av utvecklingen på OMXS 30 indexet. 

Riskinformation

Ancoria garanterar inte den avkastning som fondens underliggande investering avkastar. Försäkringstagaren står själv för de risker och eventuella förluster i fonden som är ett resultat av fondens investering, inklusive kreditrisken. Med kreditrisken avses risken att utgivaren av de instrument som fonden investerar inte kan möta sina åtagande mot försäkringstagaren. Se även fondens specifika villkor samt eventuellt marknadsföringsmaterial.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.