Swedish English Greek

Sparfonden UL

ANDELSPRIS
181,73
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,86%
1 MÅN
  1,88%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fonden är en bred, global blandfond med målsättningen att ge en långsiktig och stabil värdetillväxt.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 0-15 % likvida medel, 20-40 % räntebärande instrument, 50-80 % aktier och aktierelaterade instrument och 0-10 % alternativa investeringar.
  • Målsättning för geografisk exponering av aktiedelen: 45-60 % Sverige, 15-30 % andra utvecklade marknader och 15-30 % tillväxtmarknader.
  • Investerar i en globalt diversifierad portfölj enligt den strategiska tillgångsallokeringen med en övervikt i Sverige.
  • Kan göra taktiska allokeringsjusteringar för att dra nytta av förändringar i marknadsförhållanden.

Fonden passar dig som
  • Vill ha en bred placering med global exponering och olika tillgångsklasser, med Sverige som bas. 
  • Vill luta dig tillbaka och inte behöva göra aktiva placeringsval 
  • Har en långsiktig placeringshorisont om fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.