Ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ (ESG) στην επενδυτική διαδικασία μας

Οκτώβριος 2021
Ancoria Insurance
Ancoria Insurance
Ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ (ESG) στην επενδυτική διαδικασία μας

Οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και σχετικοί με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες είναι συνήθως αντισυμβατικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν, αλλά και να επηρεαστούν, από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις επενδυτικές αποδόσεις μέσω των επιπτώσεών τους στην οικονομική απόδοση μιας εταιρείας, αλλά και μέσω των κινδύνων στους οποίους εκθέτουν την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Περιβαλλοντικοί

Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

Κοινωνικοί

Μέριμνα για τον άνθρωπο και τις σχέσεις

Σχετικοί με Διακυβέρνηση

Πρότυπα λειτουργίας μιας εταιρείας

Στην Ancoria πιστεύουμε ότι, ως θεσμικοί επενδυτές, οφείλουμε να συνεκτιμούμε ΠΚΔ κινδύνους και ευκαιρίες κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους κινδύνους και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για μας και τους πελάτες μας, καθώς επίσης για να προσφέρουμε οποιαδήποτε άλλα οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία. Η αντίληψη αυτή καθοδηγεί τις επενδυτικές μας αποφάσεις και έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον καθορισμό της διαδικασίας μας για λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Επομένως, έχουμε καθιερώσει μια δομημένη και, παράλληλα, δυναμική προσέγγιση συνεκτίμησης κριτηρίων ΠΚΔ στη διαδικασία επιλογής επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι παράγοντες ΠΚΔ που επηρεάζουν τον κίνδυνο και την απόδοση μιας επένδυσης λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες, κατά τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης.

Έτσι, όταν επενδύετε τις συνεισφορές σας σε ένα από τα Ancoria Συνταξιοδοτικά Ταμεία, γνωρίζετε ότι κριτήρια ΠΚΔ έχουν ήδη αξιολογηθεί και αναλυθεί για τη βελτίωση των αποδόσεων του ταμείου και ότι, ταυτόχρονα, συνεισφέρετε στο ευρύτερο κοινωνικό όφελος.

 

Ancoria Insurance
Ο επόμενος διαγωνισμός υποτροφιών Ancoria έρχεται σύντομα

Θα γίνει σύντομα η προκήρυξη του επόμενου διαγωνισμού υποτροφιών Ancoria Scholarship Competition, που θα δώσει την ευκαιρία σε άλλους πέντε τυχερούς νικητές να λάβουν υποτροφίες αξίας μέχρι €1,000 για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Σχετική ανακοίνωση για την περίοδο εγγραφής θα σας σταλεί μέσω email σε μερικές μέρες!

Ancoria Insurance
Κατεβάστε το Ancoria OnLine App

Are you invested in the right strategy?

Ποιο είναι το επενδυτικό σας προφίλ;

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Αποταμιεύετε αρκετά χρήματα για τη συνταξιοδότησή σας;

Μάθετε αν οι αποταμιεύσεις σας αρκούν και πώς μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες να έχετε το εισόδημα που επιθυμείτε κατά τη συνταξιοδότηση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Are you saving enough for retirement?
Can you reduce your Income Tax by saving more?

Μπορείτε να μειώσετε τον φόρο εισοδήματός σας αποταμιεύοντας περισσότερο;

Υπολογίστε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να αποταμιεύετε ως συνταξιοδοτικές εισφορές για να αξιοποιήσετε πλήρως την προσωπική σας φορολογική έκπτωση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ancoria Pension Funds
Ancoria Pension Funds
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
About Ancoria Insurance
Ποια είναι η Ancoria Insurance
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας
Telephone +357 22 551300 Email info@ancoria.com
Address Λαοδικείας 36, Στρόβολος, 2028 Λευκωσία, Κύπρος
www.ancoria.com
Facebook Linked In YouTube YouTube
© Ancoria Insurance Public Ltd 2021, All Rights Reserved
Γενικές Σημειώσεις