Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Εργαλείο Επενδυτικού Προφίλ


Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Επενδυτικού Προφίλ για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ.

 • Επενδυτικός
  Ορίζοντας
 • Ικανότητα
  ανάληψης επενδυτικού
  κινδύνου
 • Διάθεση
  ανάληψης επενδυτικού
  κινδύνου
Πόσων χρονών είστε;


Ποιος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας?

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την οικογενειακή σας κατάσταση;Πόσο θα επηρεάσει η μελλοντική αξία της επένδυσής σας την ικανότητά σας να ανταπεξέλθετε στις μελλοντικές σας οικονομικές υποχρεώσεις;
Πόσο ασφαλές θα θεωρούσατε ότι είναι το υφιστάμενο και μελλοντικό σας εισόδημα;

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γνώση σας όσον αφορά τις επενδύσεις;

Επιλέξτε τον επενδυτικό στόχο που ταιριάζει στην κατάστασή σας.

Υποθέστε ότι έχετε επενδύσει σε κάποιο ταμείο το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα χάνει 10% της αξίας του. Τι θα κάνατε;
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πιθανές εκβάσεις τεσσάρων διαφορετικών υποθετικών επενδύσεων αρχικής αξίας €10,000 σε διάστημα ενός χρόνου. Ποιο εύρος πιθανών επενδυτικών αποδόσεων είναι το πιο αποδεκτό για εσάς;
Bar chart showing investment amount for each investment.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.