Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ancoria Insurance Public Ltd («Ancoria»). Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν συμβουλές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο οποιασδήποτε διαβούλευσης με επαγγελματίες συμβούλους. Η Ancoria δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις, παραστάσεις ή δηλώσεις (ρητές ή σιωπηρές) ως προς την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα χρήσης των πληροφοριών στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που δημιουργήθηκαν και διατηρούνται από άλλους οργανισμούς. Η Ancoria δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πληροφορίες που παρουσιάζονται σε συνδεδεμένους ιστότοπους. Το περιεχόμενο της παρούσας σημείωσης δεν περιορίζει ούτε απαλλάσσει την Ancoria από οποιαδήποτε υποχρέωση με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.