Τι είναι η ύφεση και τι σημαίνει για τις συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις

Οκτώβριος 2022
Ancoria Insurance
Ancoria Insurance
Τι είναι η ύφεση και τι σημαίνει για τις συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις

Καθώς φτάνουμε στο τέλος του τρέχοντος έτους, αυξάνεται η φιλολογία για μια πιθανή επερχόμενη ύφεση. Στην πραγματικότητα, η οικονομία των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο και 1,6% το πρώτο τρίμηνο, ωθώντας ορισμένους να υποστηρίξουν ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε ύφεση. Οι φόβοι για ύφεση είναι ακόμη μεγαλύτεροι στην Ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% και 0,7% το δεύτερο και το πρώτο τρίμηνο αντίστοιχα, καθώς οι διαφαινόμενες ελλείψεις εφοδιασμού φυσικού αερίου απειλούν την οικονομική σταθερότητα. Ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία από τις δύο οικονομίες δεν βρίσκεται επίσημα σε ύφεση, χρειάζεται να κατανοήσουμε κάτω υπό ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί μια πιθανή ύφεση, πώς θα έμοιαζε και τι θα σήμαινε πραγματικά για τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Are you invested in the right strategy?

Ποιο είναι το επενδυτικό σας προφίλ;

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Αποταμιεύετε αρκετά χρήματα για τη συνταξιοδότησή σας;

Μάθετε αν οι αποταμιεύσεις σας αρκούν και πώς μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες να έχετε το εισόδημα που επιθυμείτε κατά τη συνταξιοδότηση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Are you saving enough for retirement?
Can you reduce your Income Tax by saving more?

Μπορείτε να μειώσετε τον φόρο εισοδήματός σας αποταμιεύοντας περισσότερο;

Υπολογίστε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να αποταμιεύετε ως συνταξιοδοτικές εισφορές για να αξιοποιήσετε πλήρως την προσωπική σας φορολογική έκπτωση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ancoria Pension Funds
Ancoria Pension Funds
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
About Ancoria Insurance
Ποια είναι η Ancoria Insurance
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας
Telephone +357 22 551300 Email info@ancoria.com
Address Λαοδικείας 36, Στρόβολος, 2028 Λευκωσία, Κύπρος
www.ancoria.com
Facebook Linked In YouTube YouTube
© Ancoria Insurance Public Ltd 2022, All Rights Reserved
Γενικές Σημειώσεις