Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Ancoria Logo

Bästa kund,

Vi vill informera dig om att Carnegie Fonder AB har fattat beslutet att slå samman Carnegie Asia med Carnegie Indien. Som ett resultat kommer Ancoria/Carnegie Asia (“den upphörande fonden”) att upphöra.

Du får detta brev då våra register visar att du har andelar i den upphörande fonden i din Ancoria kapitalförsäkring.

Hur påverkar detta din Ancoria kapitalförsäkring?

Till följd av detta beslut kommer den upphörande fonden inte längre att acceptera nya premier eller överföringar med verkan från den 22 april 2024 och fonden kommer officiellt att upphöra den 11 juli 2024. Saldot i den upphörande fonden (som är denominerad i SEK) kommer att överföras till Ancoria Indien (“standardalternativet”), som har samma handelsvaluta (SEK) som den upphörande fonden. Överföringen av saldot i den upphörande fonden till standardalternativet kommer att ske kostnadsfritt den 11 juli 2024.

Den upphörande fonden kommer inte längre att acceptera autogirobetalningar från den 22 april 2024. Alla inbetalningar till den upphörande fonden efter detta datum kommer att hänvisas till standardalternativet.

Åtgärder som ska vidtas

Om du godtar att ditt saldo i fonden överförs till standardalternativet den 11 juli 2024, behöver du inte vidta några åtgärder.

Om du inte godtar att ditt saldo i fonden överförs till standardalternativet kan du välja att antingen kostnadsfritt överföra det till någon annan fond eller få det utbetalt.

Vi vill även informera att vi även erbjuder Ancoria Emerging Markets Equity Fund och Ancoria Asia Consumer Fund som båda har betydande exponering mot den asiatiska aktiemarknaden. Du finner hela vårt fondutbud på www.ancoria.com

Fondnamn 2024 YTD* 2023 2022 2021 2020 2019
Ancoria Emerging Markets Equity Fund 9.63 4.04 -11.37 2.59 5.39 25.66
Ancoria Asia Consumer Fund 9.87 -7.36 -15.74 -9.34 16.15 26.12
Ancoria Indien 13.34 13.95 0.42 28.07 -3.08 9.02

*per 2024-04-11

Vänligen förse oss med din instruktion så snart som möjligt och under alla omständigheter innan den 11 juli 2024.

Vi gör vårt yttersta för att övergången ska orsaka så lite störning eller besvär som möjligt för dig.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0200-110 130, (från utlandet +357 22 551 310) eller info@ancoria.com.

Med vänliga hälsningar,

Ancoria Insurance Public Ltd