Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Indien

Andelspris

194,09

Valuta

SEK

1 vecka

-1,32%

1 månad

1,13%

Värderingsdatum

31 jul 2020

Översikt

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i indiska aktier och aktiefonder. Fonden kan också investera i företag som är etablerade eller har sitt säte utanför Indien men utför sin verksamhet huvudsakligen i Indien.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • förstår att investering i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK1,130,7-19,87-16,39-15,28-3,032,97
INR7,9114,16-6,6-5,371,55,9319,49
EUR2,884,51-17,36-14,98-12,29-10,32-5,76
USD8,8914,49-10,79-9,74-6,46-9,082,55
Årlig utveckling %2019201820172016201520142013
Fond9,020,4119,976,180,7550,51-6,62

Svenskt fondnamn

Indien

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

INR

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2005-05-20

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,7930 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 30-06-2020

Aktier & aktiefonder

97,54%

Kassa & likvida medel

2,46%

Indien

97,54%

Likvida medel

2,46%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.