Swedish English Greek

Ancoria/Carnegie Corporate Bond

ANDELSPRIS
140,10
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,10%
1 MÅN
  0,28%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer. Fonden är aktivt förvaltad och består av ett urval av 20-30 företagsobligationer utgivna av företag över hela Norden, som uppfattas hålla fasta marknadspositioner. Dessa kan innehålla en mängd olika regioner och sektorer. Den genomsnittliga löptiden i portföljen är tre till fem år, men kan ibland vara längre eller kortare. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat. Samtliga innehav i utländsk valuta säkras mot den svenska kronan.

Fonden handlas i SEK.

 


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100%  räntebärande värdepapper, bland annat företagsobligationer emitterade av svenska och nordiska bolag över en mängd olika sektorer.
  • Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, men kan variera.
  • Det finns inga begränsningar när det gäller kreditvärdighet.
  • Alla valutainnehav är säkrade mot den svenska kronan.
  • Avkastningen återinvesteras i fonden.

Fonden passar dig som
  • Vill komplettera ditt räntesparande med ett alternativ med förväntad högre avkastning och risk, dock betydligt lägre än aktier.
  • Vill diversifiera ditt sparande med företagsobligationer - ett för många nytt tillgångslag, som över tiden kan sänka risken i portföljen utan att ge avkall på avkastningen.
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst tre till fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.