Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Investera

Upptäck vårt utbud av investeringsfonder

Vår investeringsfilosofi

 

"Det handlar inte om att pricka in rätt tidpunkt på marknaden, det handlar om tiden på marknaden."

Undersökningar visar att en väl diversifierad portfölj med en lång sparhorisont generellt överträffar en strategi som reagerar på marknadssvängningar.

Vi använder oss konsekvent av en grundlig investeringsprocess, förfinad över mer än tre decennier och testad under olika marknadsförhållanden, vilket maximerar avkastningen för varje risknivå. Våra fonder erbjuder global diversifiering, med exponering mot förstklassiga investeringar från hela världen som vi väljer baserat på oberoende screening och rekommendationer från våra internationella samarbetspartners.

Vi erbjuder ett brett utbud av fonder som är tillgängliga för investering.

ESG-integration

 

"Som långsiktiga investerare överväger vi hållbarhetsfrågor intuitivt i våra investeringsbeslut"

Som långsiktiga investerare anser vi på Ancoria att beaktandet av risker och möjligheter angående miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG = environmental, social, and governance), kan hjälpa oss att hantera risker bättre och ge våra kunder hållbara värden och samtidigt skapa fördelar för samhället som helhet. Denna övertygelse driver alla våra investeringsbeslut och har varit avgörande i utformningen av vår process för investeringsbeslut.

Vi har därför etablerat ett formaliserat men ändå dynamiskt tillvägagångssätt för att beakta ESG-kriterier inom vår investeringsvalsprocess. Mer information om vår strategi för ESG-integration finns i Ancorias ESG-integrationsredogörelse.

Fonder

Få tillgång till ett komplett utbud av fonder.

Vi erbjuder över 30 olika investeringsfonder med global exponering.


Upptäck våra fonder