Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Ancoria Insurance Public Ltd

Finansiell information *

  2020 2019 2018 2017
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Bruttopremier 257,244 304,444 275,671 242,442
Rörelseresultat / (förlust) 11,023 16,604 12,401 19,977
Drifts- och administrationskostnader 31,195 32,579 29,740 27,894
Företagsskatt 2,807 1,025 3,205 3,543
Årets nettovinst / (förlust) (3,240) 30,260 (2,407) 13,155
Totala tillgångar 2,894,833 3,016,139 2,683,615 2,706,227
Totalt aktieägarkapital 255,036 263,981 246,806 255,510
Försäkringstagares medel under förvaltning 2,615,946 2,728,006 2,402,622 2,411,049
Solvensgrad (enligt Solvens II förordningen) 232% 244% 275% 283%

 

* Källa: Rediverad årsredovisning 2020