Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria Insurance Public Ltd

Finansiell information *

  2022 2021 2020 2019
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Bruttopremier 503,702 278,851 257,244 304,444
Rörelseresultat / (förlust) 8,604 14,912 11,023 16,604
Drifts- och administrationskostnader 34,245 29,573 31,195 32,579
Företagsskatt 1,745 1,813 2,807 1,025
Årets nettovinst / (förlust) 11,580 32,190 -3,240 30,260
Totala tillgångar 3,209,718 3,233,798 2,894,833 3,016,139
Totalt aktieägarkapital 289,116 284,427 255,036 263,981
Försäkringstagares medel under förvaltning 2,876,124 2,923,746 2,615,946 2,728,006
Solvensgrad (enligt Solvens II förordningen) 242,5% 215% 232% 244%

 

* Källa: Rediverad årsredovisning 2022

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.