Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Ancoria Insurance Public Ltd

Finansiell information *

  2019 2018 2017 2016
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Bruttopremier 304,444 275,671 242,442 114,722
Rörelseresultat / (förlust) 16,604 12,401 19,977 28,084
Drifts- och administrationskostnader 32,579 29,740 27,894 25,514
Företagsskatt 1,025 3,205 3,543 4,172
Årets nettovinst / (förlust) 30,260 (2,407) 13,155 21,613
Totala tillgångar 3,016,139 2,683,615 2,706,227 2,783,546
Totalt aktieägarkapital 263,981 246,806 255,510 249,855
Försäkringstagares medel under förvaltning 2,728,006 2,402,622 2,411,049 2,496,872
Solvensgrad (enligt Solvens II förordningen) 244% 275% 283% 252%

 

* Källa: Rediverad årsredovisning 2019