Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria Insurance Public Ltd

Finansiell information *

  2023 20222    
  SEK SEK    
  '000 '000    
Bruttopremier 826,381 503,702    
Rörelseresultat / (förlust) -8,722 -14,484    
Drifts- och administrationskostnader 37,541 31,178    
Företagsskatt 0 1,745    
Årets nettovinst / (förlust) 11,148 -8,622    
Totala tillgångar 3,749,889 3,209,718    
Totalt aktieägarkapital 358,225 358,715    
Försäkringstagares medel under förvaltning 3,374,997 2,831,236    
Solvensgrad (enligt Solvens II förordningen) 196.0% 242,5%    

 

* Källa: Rediverad årsredovisning 2023

Den finansiella informationen är omräknad i enlighet med IFRS17

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.