Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria Insurance Public Ltd

Finansiell information *

  2020 2019 2018 2017
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Bruttopremier 257,244 304,444 275,671 242,442
Rörelseresultat / (förlust) 11,023 16,604 12,401 19,977
Drifts- och administrationskostnader 31,195 32,579 29,740 27,894
Företagsskatt 2,807 1,025 3,205 3,543
Årets nettovinst / (förlust) (3,240) 30,260 (2,407) 13,155
Totala tillgångar 2,894,833 3,016,139 2,683,615 2,706,227
Totalt aktieägarkapital 255,036 263,981 246,806 255,510
Försäkringstagares medel under förvaltning 2,615,946 2,728,006 2,402,622 2,411,049
Solvensgrad (enligt Solvens II förordningen) 232% 244% 275% 283%

 

* Källa: Rediverad årsredovisning 2020

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.