Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria Insurance Public Ltd

Finansiell information *

  2021 2020 2019 2018
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Bruttopremier 278,851 257,244 304,444 275,671
Rörelseresultat / (förlust) 14,912 11,023 16,604 12,401
Drifts- och administrationskostnader 29,573 31,195 32,579 29,740
Företagsskatt 1,813 2,807 1,025 3,205
Årets nettovinst / (förlust) 32,190 (3,240) 30,260 (2,407)
Totala tillgångar 3,233,798 2,894,833 3,016,139 2,683,615
Totalt aktieägarkapital 284,427 255,036 263,981 246,806
Försäkringstagares medel under förvaltning 2,923,746 2,615,946 2,728,006 2,402,622
Solvensgrad (enligt Solvens II förordningen) 215% 232% 244% 275%

 

* Källa: Rediverad årsredovisning 2021

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.