Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Vanliga frågor

Ancoria Kapitalförsäkring

Du kan göra en premieinsättning till din Ancoria Kapitalförsäkring direkt via Bankgiro. Det finns ingen minimisumma eller krav på antal insättningar och du behöver inte betala med jämna mellanrum. Du kan öka på saldot när som helst om nya medel blir tillgängliga, t.ex. från ett arv, en befintlig investeringsportfölj eller ett tidsbundet konto.

Betalningar kan också göras via autogiro, enklast lägger du upp ett nytt autogiro via din internetbank.

Du kan enkelt och snabbt starta ett autogiro direkt genom din internetbank i Sverige. Gå in på autogirofunktionen och sök på ”Ancoria”. Välj fond och skriv sedan in beloppet som du vill spara varje månad samt ditt försäkringsnummer. Godkänn autogirot. Du kan även starta ett autogiro genom att fylla i och skicka oss blanketten Autogiro.

Betalningen bokas på nästa värderingsdag efter att vi har fått den, så länge den har kommit in före kl. 12:00 svensk tid. Ancorias fonder värderas dagligen, förutom våra strukturerade produkter, som värderas veckovis på fredagar.

För att kunna välja fond behöver du först känna till din investerarprofil. Med andra ord behöver du veta din investeringshorisont (hur länge du kan behålla din investering) och din risktolerans (den risk du kan och är villig att ta). Du kan använda vår Investerarprofil för att ta reda på det eller prata direkt med någon i vårt erfarna team. Vi har även tagit fram en särskild kategori av fonder, s k blandfonder med olika risknivåer, för att göra ditt val enklare. Klicka här för mer information.

Använd Ancoria OnLine för att se dina innehav, transaktionshistoriken och utvecklingen på dina investeringar. Du kan också ladda ner årsbesked och göra ändringar genom fondbyten.

Dessutom kan du uppdatera din e-postadress och dina telefonnummer, samt i förekommande fall se namnet och kontaktuppgifterna till din personliga kontakt.

  • Du har lagt in fel eller glömt ditt lösenord
  • Du har blandat ihop gemener och versaler eller hoppade över specialtecknet. Ditt lösenord består av 8-15 tecken, varav minst en bokstav (a-ö), minst en siffra (0-9) och minst ett specialtecken (-+ = ,.!?$% ^&*_@#/)
  • Du har ditt gamla lösenord sparat på datorn.
  • Du har accepterat att din dator eller din surfplatta väljer lösenord åt dig, vilket gör att lösenordet inte uppfyller de kriterier som är satta för lösenorden till Ancoria OnLine.

Om problemet kvarstår, beställ ett nytt lösenord eller kontakta oss.

Alla kunder med ett saldo över 50 000 SEK tilldelas en egen kontaktperson. Din kontaktperson kan hjälpa dig med eventuella frågor om din kapitalförsäkring eller dina investeringar.

I förekommande fall ser du namnet och kontaktuppgifterna till din kontaktperson på Ancoria OnLine under fliken Uppgifter > Försäkringsuppgifter.

Ja, du kan ändra din investeringsstrategi när som helst och byta fonder genom att logga in på Ancoria OnLine.

Ja, kapitalförsäkringen är inte låst. Du kan ta ut en del eller hela kapitalförsäkringen när som helst och få den utbetald till ditt bankkonto. Du kan också ha en stående utbetalning med ett regelbundet intervall t.ex. månadsvis.

Om dina personliga uppgifter redan är uppdaterade kan du enkelt göra uttag via OnLine, per telefon eller en underskriven begäran. Klicka här för blankett. Underlagen som behövs vid uttag står på blanketten. Kontakta oss gärna om du är osäker på ifall vi har aktuella uppgifter och underlag för dig.

Om dina personliga uppgifter redan är uppdaterade begär du avslut via en underskriven begäran. Kontakta oss gärna om du är osäker på ifall dina uppgifter är uppdaterade och om vad som gäller för din kapitalförsäkring.

Blankett för Avslut finner du under Blanketter. På blanketten framgår det vilka dokument som måste finnas på plats vid avslut. Ifall du inte behöver hela summan på en gång kan du enkelt lägga upp en Stående utbetalning.

Som försäkringstagare behöver du själv hålla din adress och dina kontaktdetaljer uppdaterade, eftersom Ancoria inte har tillgång till denna information via statliga myndigheter. Kontakta oss för mer information om hur du uppdaterar dina uppgifter.

Kapitalförsäkringen innehåller ett återbetalningsskydd som innebär att ditt kapital betalas ut till de förmånstagare som du har valt. I Sverige kan du även välja förmånstagare utanför den närmsta familjen utan att behöva skriva ett testamente.

Ja, du kan ändra förmånstagare när som helst genom att fylla i följande blankett.

Den enda skatt du betalar i Sverige är den årliga avkastningsskatten. Om du är skattepliktig i ett annat land än Sverige så bör du kontakta de lokala skattemyndigheterna för att ta reda på vad som gäller för dig. Du kan behöva ta upp din kapitalförsäkring i din deklaration, ifall det krävs av de lokala skattemyndigheterna.

Som ett reglerat finansinstitut behöver Ancoria uppfylla kraven för den gemensamma rapporteringsstandarden, CRS. På grund av detta skickas information till Cypriotiska skatteverket, som i sin tur utbyter informationen med skatteverket där försäkringstagaren har sin aktuella skattehemvist.

Informationen som rapporteras inkluderar försäkringsnummer, försäkringstagarens namn, bostadsadress, skattehemvist, födelsedatum, saldo vid årsslutet, inklusive information om eventuella uttag under året.

Insättningar hos Ancoria omfattas inte av insättningsgarantin, men Ancoria måste följa strikta regler om solvenskrav enligt EU: s försäkringslagar och förordningar. Ancoria har en av de högsta kapitaltäckningsgraderna i EU, enligt solvensgrad II, därför kan våra kunder känna sig trygga med att deras sparande är tillräckligt skyddat hos oss. Ancoria har god kapitaltäckning och kan uppfylla alla bolagets åtaganden gentemot försäkringstagarna vid varje givet tillfälle.

Relevanta register skickas kvartalsvis till försäkringsinspektionen på Cypern. Försäkringsinspektionen kommer att ingripa om Ancoria behöver öka kapitalet och försäkringstagarna kommer att informeras. Dessutom har försäkringstagarna särskild prioritet i det osannolika fallet att ett cypriotiskt försäkringsbolag skulle gå i konkurs. Detta innebär att försäkringsbolagets tillgångar först och främst måste användas för att betala skulder till försäkringstagarna före andra fordringsägare.

Vi lyder under ett robust juridiskt regelverk som övervakas av kontrollservicen för försäkringsbolag på Cyperns finansdepartement (the Insurance Companies Control Service of the Cyprus Ministry of Finance). Vi bibehåller en sund kapitalnivå, som konstant ligger långt över kraven för Solvens II.

Våra kapitalförsäkringar styrs av cypriotiska klass III lagen om försäkrings- och återförsäkringstjänster och andra relaterade frågor 38(I)/2016: Livförsäkring kopplad till investeringsfond. (Class III of the Law on Insurance and Reinsurance Services and Other Related Issues 38(I)/2016: Life Insurance Linked to Investment Fund).

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.