Swedish English Greek

Ancoria/Carnegie Småbolagsfond

ANDELSPRIS
291,99
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  1,14%
1 MÅN
  3,24%
VÄRDERINGSDATUM
18 nov 2019
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens målsättning är att generera hög långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i svenska småbolagsaktier, men kan även allokera en liten andel av sina tillgångar till övriga nordiska länder. Den har en aktiv, värdebaserad förvaltningsstil som fokuserar på företag med starka fundamenta, god intjäningsförmåga samt bra kassaflöden. Portföljen består vanligtvis av 20 till 30 företag. Fonden kan placera i ETF:er, fonder, noterade värdepapper och får även investera i penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 % aktier och aktierelaterade instrument.
  • Fonden får även investera i penningmarknadsinstrument och derivatinstrument till en viss gräns.
  • Fokus ligger på svenska bolag men har även möjlighet att placera en liten andel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. 

Fonden passar dig som
  • Tror på svenska småbolags långsiktiga potential.
  • Vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. 
  • Är beredd att ta hög risk för att få möjlighet till god avkastning.
  • Har en placeringshorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.