Swedish English Greek

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

ANDELSPRIS
153,16
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  1,62%
1 MÅN
  3,56%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i räntebärande värdepapper utgivna av företag eller statliga emittenter i tillväxtekonomierna. Fondens mål är att leverera en avkastning som är jämförelsevis högre än vad som kan erhållas från skulder som emitterats i utvecklade ekonomier. Det stora investeringsområde, som omfattar många olika länder med olika riskprofiler, erbjuder en mängd olika investeringsmöjligheter och tillåter en bred diversifiering.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska allokeringen består av 100%  räntebärande värdepapper och räntefonder.  
    Fonden investerar i obligationer utgivna av företag eller statliga emittenter i tillväxtländer/utvecklingsekonomier.  

Fonden passar dig som
  • Söker en bred exponering på obligationsmarknaden i tillväxtländer.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot eventuell högre avkastning.
  • Vill diversifiera portföljen från utvecklade marknader till tillväxtmarknader.
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år. 

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.