Swedish English Greek

Ancoria Emerging Markets Equity Fund

ANDELSPRIS
163,08
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,46%
1 MÅN
  -1,64%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Målet är att generera hög långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder i tillväxtekonomierna. Fonden kan även investera i derivat och penningmarknadsinstrument. Fondens investeringar omfattar många olika länder med olika riskprofiler, vilket ger goda investerings-möjligheter och en bred diversifiering.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska allokeringen består av 100% i ETF:er och fonder som investerar i aktier i framväxande utvecklingsekonomier. 
  • Fonden kan även investera direkt i aktier, derivat och penningmarknadsinstrument.
  • Investerar i tillväxtekonomier utan begränsning till regioner och sektorer.

Fonden passar dig som
  • Söker en bred exponering på tillväxtmarknader.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot en eventuell högre avkastning. 
  • Vill diversifiera din portfölj från utvecklade marknader till tillväxtmarknader.
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.