Κατεβάστε το Ancoria OnLine App

Ancoria Insurance
Οκτώβριος 2021
Ancoria Insurance
Θεματική Επένδυση μέσω της Ancoria

Η θεματική επένδυση αφορά στην εστίαση σε προβλεπόμενες μακροπρόθεσμες τάσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν έναν ολόκληρο κλάδο. Το κλειδί είναι ο εντοπισμός της δυνατότητας για διαρθρωτική αλλαγή και η έγκαιρη επένδυση σε αυτήν. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα χαρτοφυλάκιά τους έχουν την κατάλληλη γι’ αυτούς έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους που παρουσιάζουν αυτήν την προοπτική. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως η βιώσιμη ενέργεια, οι ιατρικές συσκευές, η βιοτεχνολογία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και, φυσικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

 

Bιώσιμη Eνέργεια

Η βιώσιμη ενέργεια είναι ενέργεια που ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Πρόκειται για την εξεύρεση καθαρών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απεξάρτηση από πηγές που μπορούν να εξαντληθούν. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο, άνθρακας). Η κρατική υποστήριξη και το μειωμένο κόστος καθιστούν τις ανανεώσιμες πηγές ελκυστικές και αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ancoria Insurance
Κατεβάστε το Ancoria OnLine App

Ανασκόπηση Αγορών

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η πολιτική αβεβαιότητα και οι φόβοι για πτωχεύσεις στον κινεζικό τομέα ακινήτων απεικονίζουν την εικόνα του τρίτου τρίμηνου. Oι μετοχικοί δείκτες στις ανεπτυγμένες αγορές έκλεισαν το τρίμηνο οριακά υψηλότερα, σε αντίθεση με τους δείκτες στην Κίνα και στις αναδυόμενες αγορές οι οποίες παρουσίασαν απώλειες 6% και 8% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, καθώς οι υψηλές ενδείξεις πληθωρισμού κατά τη διάρκεια του τριμήνου ώθησαν τους επενδυτές να σκεφτούν ξανά την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος μακράς διάρκειας. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω της αυξημένης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς, σε συνδυασμό με τις διευρυμένες πληθωριστικές πιέσεις καθιστούν τις σταθερές πληρωμές κουπονιών που παρέχονται από τα ομόλογα όλο και πιο λίγο ελκυστικές. Προς το παρόν, οι επενδυτές δεν φαίνεται να απαιτούν πολύ υψηλότερα επιτόκια για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό αναμένεται να αλλάξει αν ο υψηλότερος πληθωρισμός ήρθε για να μείνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αποδόσεις Κορυφαίων Ταμείων
(μέχρι 30/09/2021)
Ταμείο YTD % (EUR) YTD % (SEK)
Commodity33,8635,53
Ancoria/Carnegie Russia29,1730,78
India25,9627,53
Real Estate22,6224,15
USA20,5122,01
High Dividend Sweden17,8119,28
About Ancoria Insurance
Σχετικά με την Ancoria Insurance
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επικοινωνία
Telephone +357 22 551300 Email info@ancoria.com
Address Λαοδικείας 36, Στρόβολος, 2028 Λευκωσία, Κύπρος
www.ancoria.com
Facebook Linked In YouTube YouTube
© Ancoria Insurance Public Ltd 2021, All Rights Reserved
Disclaimer