Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
2021Q3 2

21/10/2021

Θεματική Επένδυση μέσω της Ancoria

Η θεματική επένδυση αφορά στην εστίαση σε προβλεπόμενες μακροπρόθεσμες τάσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν έναν ολόκληρο κλάδο. Το κλειδί είναι ο εντοπισμός της δυνατότητας για διαρθρωτική αλλαγή και η έγκαιρη επένδυση σε αυτήν. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα χαρτοφυλάκιά τους έχουν την κατάλληλη γι’ αυτούς έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους που παρουσιάζουν αυτήν την προοπτική. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως η βιώσιμη ενέργεια, οι ιατρικές συσκευές, η βιοτεχνολογία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και, φυσικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

 

Bιώσιμη Eνέργεια

Η βιώσιμη ενέργεια είναι ενέργεια που ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Πρόκειται για την εξεύρεση καθαρών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απεξάρτηση από πηγές που μπορούν να εξαντληθούν. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο, άνθρακας). Η κρατική υποστήριξη και το μειωμένο κόστος καθιστούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ελκυστικές και αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.

Ιατρικές Συσκευές

Οι ιατρικές συσκευές χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη φροντίδα ασθενών σε διάφορους χώρους και περιστάσεις. Χρησιμοποιούνται από παραϊατρικό προσωπικό και κλινικούς γιατρούς, οπτικούς, οδοντιάτρους και επαγγελματίες υγείας σε εξειδικευμένες ιατρικές εγκαταστάσεις, όπως και από άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον νοσηλείας. Η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις εταιρείες που πωλούν ιατρικά προϊόντα και συσκευές.

Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

Η ζήτηση νερού αυξάνεται δραματικά, όχι μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και για βιομηχανική χρήση. Ο αυξανόμενος πληθυσμός και η ταυτόχρονη φθορά των υποδομών αποτελούν πρόκληση για τις αστικές περιοχές όσον αφορά στην παροχή πόσιμου νερού, καθώς και νερό που θα χρησιμοποιείται για το σύστημα αποχετεύσεων. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις ελλείψεις νερού. Χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες και υποδομές που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση και επεξεργασία των αποθεμάτων νερού.

Βιοτεχνολογία

Η βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί ζωντανά κύτταρα για την ανάπτυξη προϊόντων που έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Είναι ήδη μέρος της καθημερινής μας ζωής. Μόλις πρόσφατα η βιοτεχνολογία παρείχε ένα από τα κύρια όπλα στον αγώνα κατά της πανδημίας COVID-19. Αναμένεται ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην πρόληψη και στον περιορισμό παθογόνων. Σήμερα, η σύγχρονη βιοτεχνολογία χωρίζεται σε πέντε κλάδους: τον ανθρώπινο, τον περιβαλλοντικό, τον βιομηχανικό, τον αναπαραγωγικό και τον γεωπονικό.

Κυβερνοασφάλεια

Η κυβερνοασφάλεια προστατεύει συστήματα, δίκτυα και προγράμματα από ψηφιακές επιθέσεις. Τέτοιες επιθέσεις αποσκοπούν, συνήθως, στην πρόσβαση, αλλαγή ή καταστροφή ευαίσθητων πληροφοριών, στην απόσπαση χρημάτων ή στη διακοπή της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ιδιαίτερα δύσκολη σήμερα, καθώς οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο καινοτόμοι, εκμεταλλευόμενοι την τεράστια διαθεσιμότητα συσκευών παγκοσμίως, εξ ου και η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η τεχνολογική πρόοδος έχει διαταράξει κάθε πτυχή της ζωής μας. Η καταναλωτική συμπεριφορά αλλάζει∙ το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε smartphone και η χρήση του διαδικτύου στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Ο ρυθμός τέτοιων τεχνολογικών προόδων θα συνεχίσει να επιταχύνεται.

 

Ταμείο Global Growth

 

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου, επενδύοντας σε τομείς με υψηλή προοπτική ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ύδατος, υποδομών και βιοτεχνολογίας. Το ταμείο έχει ευέλικτη επενδυτική φιλοσοφία όσον αφορά στον τομέα, στην αγορά και στη γεωγραφική κατανομή. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ταμείο εδώ.Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.