Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 2-Års EUR Autocall 3,25% Garanterad Kupong

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fonden betalar försäkringstagare en garanterad årlig kupong på 3,25 % (netto) under en period av högst två år, oavsett utvecklingen av det underliggande indexet 
(S&P 500 Index).

Fonden har också en villkorad årlig förtida inlösenfunktion i slutet av år 1 samt villkorat kapitalskydd vid förfall, baserat på utvecklingen av det underliggande indexet.

Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut för att minska kreditrisken.

Fonden är denominerad i EUR.
 


Kupong: Fonden betalar försäkringstagarna en garanterad årlig kupong på 3,25 % (netto) under en period av högst två år, oavsett utvecklingen av det underliggande indexet (S&P 500 Index).


Villkorlig förtida inlösen (slutet av år 1): Om det underliggande indexet stänger på eller över barriärnivån på observationsdatumet för förtida inlösen kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagarna kommer att få 100 % av sitt kapital.


På slutdatumet (slutet av år 2): Fonden erbjuder ett villkorat kapitalskydd baserat på nivån på det underliggande indexet på det slutliga observationsdatumet. 
Mer specifikt om indexnivån är:

 • På eller över kapitalskyddsbarriären (50 % av Målkursen) kommer försäkringstagarna att få 100 % av sitt kapital.

 • Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat  med utvecklingen av det underliggande indexet.


 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av S&P500 Index och inte förväntar sig att indexet ska ha fallit med mer än 50 % om 2 år (vid löptidens slut)

 • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.

 • Söker en investering kopplad till den amerikanska aktiemarknaden.

 • Inte behöver ha tillgång till sina pengar inom de närmsta 2 åren.


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

2 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

S&P 500 Index

Emittent

Barclays Bank, Credit Suisse AG, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International Plc, SG Issuer

Handelsvaluta

EUR

Startdatum för fonden

2022-09-27

Datum för inlösen begärt av emittenten

2023-10-10

Målkurs

3 612,390

Datum för målkurs

2022-10-10

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 806,195

Initialt Andelspris

100 EUR

Kupong

3,25% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Fast

Utbetalningsdatum för kupong

2023-10-31, 2024-10-31

Observationsdatum för autocall

2023-10-10

Betalningsdatum vid autocall

2023-10-31

Slutligt observationsdatum

2024-10-10

Inlösendatum

2024-10-31

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

Barclays Bank, Credit Suisse AG, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International Plc, SG Issuer

Sista teckningsdatum

2022-10-10

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

1 %

Förvaltningsavgift

0 %

Senast uppdaterad: 31-10-2023

Strukturerade produkter

100%

Dokument


Riskinformation

 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (EUR) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare riskerar att förlora en betydande del av investerat kapital om S&P 500 Indexet skulle ha fallit med mer än 50 % från målkursen på det slutliga observationsdatumet.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungligen investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
 • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.
   

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.