Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 3.75% Plus 3.75% SEK FondStängd för investeringÖversikt

Ancoria 3,75 % Plus 3,75 % SEK Fond ger en garanterad kupong på 1,25 % per år under en period av 3 år (3,75 % totalt). Fonden betalar ytterligare en extra bonuskupong på 3,75 % vid löptidens slut, om slutkursen av OMX Stockholm 30 Index är minst 1.750 den 24 maj 2022.
På förfallodagen kommer försäkringstagarna även att få 100 % av sitt kvarvarande saldo eftersom fonden är kapitalskyddad. 


  • Strävar efter en attraktiv garanterad kupong
  • Vill ha möjligheten att erhålla en extra bonuskupong om särskilda villkor är uppfyllda
  • Strävar efter kapitalskydd
  • Kan acceptera en bindningstid på 3 år
     

Information

Löptid

3 år

Status

Stängd för investering

Underliggande index

OMX Stockholm 30 Index

Garant

Ancoria Insurance Public Ltd

Fondvaluta

SEK

Fondens startdatum

2019-06-07

Fondens slutdatum

2022-06-07

Kapitalskydd

100 %

Kupong

3,75 % (1,25 % per år)

Kupongtyp

Garanterad

Datum för kupongutbetalning

2020-06-09, 2021-06-07, 2022-06-07

Minsta investeringsbelopp

SEK 10 000

Högsta investeringsbelopp

SEK 5 000 000

Barriärnivå för bonuskupong

1750,00

Bonuskupong ränta

3,75 %

Typ av bonuskupong

Villkorad

Bonuskupong observationsdatum

2022-05-24

Bonuskupong utbetalningsdatum

2022-06-07

Teckningsperiod

2019-04-08 till 2019-06-06
(före kl.13.00 Nicosia tid)

Inbetalning
Betalningsreferens

Ditt försäkringsnummer & Anc3,75

Courtage

0 %

Avgift för uttag under löptiden

1,0 %

Förvaltningsavgift

0 %

Prestationsbaserad avgift

0 %

Riskinformation

  • Försäkringstagare som behöver tillgång till kapitalet innan löptidens slut riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet (p.g.a. avgift för uttag under löptiden)
  • Alla garantier är beroende av Ancoria Insurance Public Ltd:s förmåga att möta sina finansiella förpliktelser

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.