Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Ancoria 3.75% Plus 3.75% SEK FondStängd för investeringÖversikt

Ancoria 3,75 % Plus 3,75 % SEK Fond ger en garanterad kupong på 1,25 % per år under en period av 3 år (3,75 % totalt). Fonden betalar ytterligare en extra bonuskupong på 3,75 % vid löptidens slut, om slutkursen av OMX Stockholm 30 Index är minst 1.750 den 24 maj 2022.
På förfallodagen kommer försäkringstagarna även att få 100 % av sitt kvarvarande saldo eftersom fonden är kapitalskyddad. 


  • Strävar efter en attraktiv garanterad kupong
  • Vill ha möjligheten att erhålla en extra bonuskupong om särskilda villkor är uppfyllda
  • Strävar efter kapitalskydd
  • Kan acceptera en bindningstid på 3 år
     

Information

Löptid

3 år

Status

Stängd för investering

Underliggande index

OMX Stockholm 30 Index

Garant

Ancoria Insurance Public Ltd

Fondvaluta

SEK

Fondens startdatum

2019-06-07

Fondens slutdatum

2022-06-07

Kapitalskydd

100 %

Kupong

3,75 % (1,25 % per år)

Kupongtyp

Garanterad

Datum för kupongutbetalning

2020-06-09, 2021-06-07, 2022-06-07

Minsta investeringsbelopp

SEK 10 000

Högsta investeringsbelopp

SEK 5 000 000

Barriärnivå för bonuskupong

1750,00

Bonuskupong ränta

3,75 %

Typ av bonuskupong

Villkorad

Bonuskupong observationsdatum

2022-05-24

Bonuskupong utbetalningsdatum

2022-06-07

Teckningsperiod

2019-04-08 till 2019-06-06
(före kl.13.00 Nicosia tid)

Inbetalning
Betalningsreferens

Ditt försäkringsnummer & Anc3,75

Courtage

0 %

Avgift för uttag under löptiden

1,0 %

Förvaltningsavgift

0 %

Prestationsbaserad avgift

0 %

Riskinformation

  • Försäkringstagare som behöver tillgång till kapitalet innan löptidens slut riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet (p.g.a. avgift för uttag under löptiden)
  • Alla garantier är beroende av Ancoria Insurance Public Ltd:s förmåga att möta sina finansiella förpliktelser