Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 3-Års SEK Autocall 3.25% Garanterad Kupong

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fonden betalar försäkringstagare en garanterad årlig kupong på 3,25 % (netto) under en period av högst tre år, oavsett utvecklingen av det underliggande indexet 
(OMX Stockholm 30 Index).

Fonden har också en villkorad årlig förtida inlösenfunktion i slutet av år 1 och 2 samt villkorat kapitalskydd vid förfall, baserat på utvecklingen av det underliggande indexet.

Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut för att minska kreditrisken.


Kupong: Fonden betalar försäkringstagare en garanterad årlig kupong på 3,25 % (netto) under en period av högst tre år, oavsett utvecklingen av det underliggande indexet (OMX Stockholm 30 Index).

Villkorlig årlig förtida inlösen (År 1 & 2): Om OMX Stockholm 30-index på något av observationsdatumen stänger på eller över den förtida inlösenbarriären (startkursen) kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagare erhåller 100 % av sitt kapital.

På förfallodagen, År 3: Fonden ger villkorat kapitalskydd beroende på stängningskursen för OMX Stockholm 30 Index på den slutliga observationsdagen. Mer specifikt om stängningskursen på index är:

 • På eller över kapitalskyddsbarriären (60 % av Målkursen) kommer försäkringstagaren att få 100 % av investerat kapital.

 • Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index.


 


 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar sig att indexet ska ha fallit med mer än 40 % om 3 år (vid löptidens slut).

 • Strävar efter en attraktiv garanterad kupong. 

 • Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden.

 • Inte behöver ha tillgång till sina pengar inom de närmsta 3 åren.


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

3 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Emittent

Leonteq Securities AG; Goldman Sachs International, London, GB; Citigroup Global Markets Funding Luxembourg; Morgan Stanley & Co International Plc; UBS AG

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2022-05-23

Datum för inlösen begärt av emittenten

2023-06-09

Målkurs

2 074,210

Datum för målkurs

2022-06-07

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 244,526

Initialt Andelspris

100 SEK

Kupong

3,25% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Fast

Utbetalningsdatum för kupong

2023-06-27, 2024-06-27,
2025-06-27 

Observationsdatum för autocall

2023-06-09, 2024-06-10

Betalningsdatum vid autocall

2023-06-27, 2024-06-27

Slutligt observationsdatum

2025-06-09

Inlösendatum

2025-06-27

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

Leonteq Securities AG; The Goldman Sachs Group, Inc; Citigroup Global Markets Ltd; Morgan Stanley; UBS AG

Sista teckningsdatum

2022-06-10

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

1 %

Förvaltningsavgift

0 %

Senast uppdaterad: 25-05-2023

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle ha fallit med mer än 40 % vid slutdatumet från datumet för bestämmandet av målkursen.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungligen investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag. 
 • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar. 
 • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar. 

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.