Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 3-års SEK Autocall 6.00% Fond

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fonden ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en årlig bruttoavkastning på 6 % och har en årlig automatisk förtida inlösenfunktion beroende på utvecklingen av OMX Stockholm 30 och S&P 500-indexen. Investerat kapital är skyddat så länge inget av indexen har sjunkit med mer än 35 % från målkursen (16 december 2021) på den slutliga observationsdagen år 2024. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut i syfte att minska kreditrisken.


År 1-2: Om OMX Stockholm 30 och S&P 500 -indexen på något av observationsdatumen stängs på eller över den förtida inlösenbarriären kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagare erhåller 100 % av sitt kapital plus en kupong på 6 % för varje år sedan fondens start, minus förvaltningsavgift.


På förfallodagen, år 3: På förfallodagen kommer både avkastning och kapitalskydd att bero på stängningskurserna för de båda indexen på den slutliga observationsdagen. 

Närmare bestämt:

 • Om stängningskursen på båda indexen är på eller över målkursen kommer försäkringstagarna att få en total avkastning på 18 % (6 % per år) plus 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.

 • Om något underliggande index stänger under målkursen och båda stänger på eller över sin kapitalskyddsbarriär, kommer försäkringstagarna att få 100 % av kapitalet minus förvaltningsavgiften. 

 • Om något underliggande index stänger under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagarna att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av det sämst presterande indexet och förvaltningsavgiften.


 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 och S&P 500  och inte förväntar dig att indexen ska ha fallit med mer än 35 % om 3 år (vid löptidens slut) .

 • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.

 • Söker en investering kopplad till de svenska och amerikanska aktiemarknaderna.

 • Inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 3 åren.


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

3 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande 1

OMX Stockholm 30 Index

Underliggande 2

S&P 500 Index

Emittent

SG Issuer; Morgan Stanley & Co International Plc; Goldman Sachs International; Leonteq Securities Ag; Credit Suisse Ag

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2021-12-06

Datum för inlösen begärt av emittenten

2023-12-18

Målkurs 1

2 311,026

Målkurs 2

4 668,670

Datum för målkurs

2021-12-16

Målkurs för kupong 1

2 311,026

Målkurs för kupong 2

4 668,670

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd 1

1 502,167

Barriärnivå för kapitalskydd 2

3 034,640

Initialt Andelspris

100 SEK

Kupong

6,00% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för autocall

2022-12-16, 2023-12-18

Betalningsdatum vid autocall

2023-01-13, 2024-01-17

Slutligt observationsdatum

2024-12-16

Inlösendatum

2025-01-13

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

SG Issuer; Morgan Stanley & Co International Plc; Goldman Sachs International; Leonteq Securities Ag; Credit Suisse Ag

Observationsdatum för bonuskupong

2022-12-16, 2023-12-18,
2024-12-16 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2023-01-13, 2024-01-17,
2025-01-13 

Sista teckningsdatum

2021-12-20

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

1 %

Förvaltningsavgift

0,70 %

Senast uppdaterad: 29-12-2023

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

 • Försäkringstagare riskerar att förlora hela eller en del av investerat kapital om något av de två underliggande indexen skulle ha fallit med mer än 35 % vid slutdatumet från datumet för bestämmandet av fondens målkurs.
 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungligen investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
 • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.
   

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.