Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Strukturerad fond

Ancoria 4-års SEK Autocall 5% Fond

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fondens mål är att ge en attraktiv villkorad kupong samt att erbjuda en tidig inlösenfunktion som beror på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. Fonden kommer att investera i strukturerade värdepapper som emitterats av SG Issuer, BNP Paribas  Issuance B.V., Natixis Structured Issuance SA, Morgan Stanley B.V., J.P. Morgan Structured Products B.V.
Den har en löptid på 4 år och ger villkorat kapitalskydd under de förhållanden som beskrivs i de Särskilda fondvillkoren.


  • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar dig att indexet ska falla mer än 35 % efter 4 år.
  • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.
  • Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden.
  • Inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 4 åren.

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Kategori

Strukturerad fond

Löptid

4 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Emittent

SG Issuer; Natixis Structured Issuance SA; J.P. Morgan Structured Products B.V.; BNP Paribas Issuance B.V.; Morgan Stanley B.V.

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2018-05-29

Datum för inlösen begärt av emittenten

2020-06-15

Målkurs

1 586,984

Datum för målkurs

2018-05-25

Målkurs för kupong

1 586,984

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 031,540

Initialt Andelspris

100 SEK

Kupong

5,00% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för kupong

2019-05-27, 2020-05-25,
2021-05-25, 2022-05-25 

Utbetalningsdatum för kupong

2019-06-18, 2020-06-15,
2021-06-15, 2022-06-15 

Observationsdatum för autocall

2019-05-27, 2020-05-25,
2021-05-25 

Betalningsdatum vid autocall

2019-06-18, 2020-06-15,
2021-06-15 

Slutligt observationsdatum

2022-05-25

Inlösendatum

2022-06-15

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

Société Générale; Natixis; JPMorgan Chase Bank, N.A.; BNP Paribas; Morgan Stanley

Sista teckningsdatum

2018-06-20

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

0 %

Förvaltningsavgift

0 %

Utvecklingsbaserad avgift

0 %

Senast uppdaterad: 29-05-2020

JPMorgan 4Y SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

Natixis 4-Year SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

BNP Paribas 4-Year SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

Morgan Stanley BV 4-Year SEK Autocal BRC 5%l on OMX

20%

SG 4Y SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

  • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
  • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle falla med 35 % eller mer vid slutdatumet från fondens startdatum.
  • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
  • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
  • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.
 

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.