Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 5-års EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fond

Andelspris

107,00

Valuta

EUR

1 månad

0,84%

1 år

12,63%

Värderingsdatum

08 mar 2022

Stängd för investeringÖversikt

Ancoria 5-års EUR Autocall 0.5 % Plus 3.5 % Fond ("fonden") ger försäkringstagare möjlighet att få en årlig avkastning på upp till 4 % beroende på utvecklingen av Euro Stoxx 50 Index ("Indexet"). Investerat kapital är skyddat så länge indexet inte har sjunkit med mer än 35 % (3840.97)  från startnivån, på den slutliga observationsdagen (2025-02-14).


  • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av Euro Stoxx 50 Index 
  • Inte förväntar dig att Euro Stoxx 50 Index ska falla med mer än 35 % från startkursen till förfallodagen
  • Strävar efter en garanterad fast kupong plus en attraktiv villkorad bonuskupong
  • Letar efter en investering kopplad till Eurozonens ledande Blue-chip aktieindex
  • Kan acceptera en bindningstid på upp till 5 år

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

5 År

Status

Stängd för investering

Underliggande

EURO STOXX 50 Index

Emittent

BNP Paribas Issuance BV; Goldman Sachs Finance Corp International Ltd; Morgan Stanley BV; Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA; EFG International Finance (Guernsey) Ltd

Handelsvaluta

EUR

Startdatum för fonden

2020-02-17

Målkurs

3 840,970

Datum för målkurs

2020-02-14

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

2 496,640

Initialt Andelspris

100 EUR

Kupong

0,50% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Fast

Utbetalningsdatum för kupong

2021-03-05, 2022-03-08,
2023-03-06, 2024-03-05,
2025-03-05 

Observationsdatum för autocall

2021-02-15, 2022-02-14,
2023-02-14, 2024-02-14 

Betalningsdatum vid autocall

2021-03-05, 2022-03-08,
2023-03-06, 2024-03-05 

Slutligt observationsdatum

2025-02-14

Inlösendatum

2025-03-05

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

BNP Paribas; The Goldman Sachs Group Inc.; Morgan Stanley; Citigroup Global Markets Ltd; EFG International AG

Målkurs för bonuskupong

3 840,970

Bonuskupong

3,50% per år

Bonuskupongfrekvens

Årligen

Bonuskupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för bonuskupong

2021-02-15, 2022-02-14,
2023-02-14, 2024-02-14,
2025-02-14 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2021-03-05, 2022-03-08,
2023-03-06, 2024-03-05,
2025-03-05 

Sista teckningsdatum

2020-03-11

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

1 %

Förvaltningsavgift

0 %

Senast uppdaterad: 31-01-2022

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

  • Försäkringstagare riskerar att förlora en betydande del av investerat kapital om indexet skulle ha fallit med 35 % eller mer vid slutdatumet från fondens startkurs.
  • Om en av de fem emittenterna och/eller deras garanter (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora en del av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar. 
  • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (EUR) innebär det en valutarisk.
  • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.