Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Strukturerad fond

Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond ("fonden") ger försäkringstagare möjlighet att få en årlig avkastning på upp till 5 % beroende på utvecklingen av Euro Stoxx 50 Index ("Indexet"). Investerat kapital är skyddat så länge som indexet inte har sjunkit med mer än 35 % (3,570.57)  från startnivån, på den slutliga observationsdagen (2022-12-05).


  • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av Euro Stoxx 50 Index 
  • Inte förväntar dig att Euro Stoxx 50 Index ska ha fallit mer än 35 % på förfallodagen
  • Strävar efter en garanterad fast kupong plus en attraktiv villkorlig bonuskupong
  • Letar efter en investering kopplad till Eurozonens ledande Blue-chip aktieindex
  • Kan acceptera en bindningstid på upp till 5 år

 


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Kategori

Strukturerad fond

Löptid

5 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

EURO STOXX 50 Index

Emittent

Goldman Sachs International; Natixis Structured Issuance SA; EFG International Finance (Guernsey) Ltd; SG Issuer; Crédit Agricole CIB

Handelsvaluta

EUR

Startdatum för fonden

2017-12-06

Datum för inlösen begärt av emittenten

2019-12-23

Målkurs

3 570,570

Datum för målkurs

2017-12-05

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

2 320,880

Initialt Andelspris

100 EUR

Kupong

1,00% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Fast

Utbetalningsdatum för kupong

2018-12-27, 2019-12-23,
2020-12-23, 2021-12-23,
2022-12-23 

Observationsdatum för autocall

2018-12-05, 2019-12-05,
2020-12-07, 2021-12-06 

Betalningsdatum vid autocall

2018-12-27, 2019-12-23,
2020-12-23, 2021-12-23 

Slutligt observationsdatum

2022-12-05

Inlösendatum

2022-12-23

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

Goldman Sachs International; Natixis; EFG International AG; Société Générale; Crédit Agricole CIB

Målkurs för bonuskupong

3 570,570

Bonuskupong

4,00% per år

Bonuskupongfrekvens

Årligen

Bonuskupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för bonuskupong

2018-12-05, 2019-12-05,
2020-12-07, 2021-12-06,
2022-12-05 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2018-12-27, 2019-12-23,
2020-12-23, 2021-12-23,
2022-12-23 

Sista teckningsdatum

2017-12-28

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

0 %

Förvaltningsavgift

0 %

Utvecklingsbaserad avgift

0 %

Senast uppdaterad: 29-11-2019

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

  • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om indexet skulle ha fallit med 35 % eller mer vid slutdatumet från fondens startdatum.
  • Om en av de fem emittenterna och/eller deras garanter (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar. 
  • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (EUR) innebär det en valutarisk.
  • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
 

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.