Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 5-års EUR Autocall 6.70% Fond

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fonden ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en årlig bruttoavkastning på 6,7 % och har en årlig automatisk förtida inlösenfunktion beroende på utvecklingen av EURO STOXX 50 Indexet. Investerat kapital är skyddat så länge indexet inte har sjunkit med mer än 35 % från målkursen (8 mars 2022) på den slutliga observationsdagen år 2027. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut för att minska kreditrisken.


År 1-4: Om EURO STOXX 50-indexet på något av observationsdatumen stängs på eller över den förtida inlösenbarriären kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagare erhåller 100 % av sitt kapital plus en kupong på 6,7 % minus förvaltningsavgift för varje år sedan fondens start.

På förfallodagen, år 5: På förfallodagen kommer både avkastning och kapitalskydd att bero på stängningskursen för EURO STOXX 50 Index på den slutliga observationsdagen.

Mer specifikt om stängningskursen på index är:

  • På eller över målkursen, kommer försäkringstagaren att få en total avkastning på 33,5 % (6,7 % per år) plus 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.
  • Under målkursen, men på eller över kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.
  • Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av EURO STOXX 50 Index och förvaltningsavgiften.

 


 

  • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av EURO STOXX 50 Index och inte förväntar sig att indexet ska ha fallit med mer än 35 % om 5 år (vid löptidens slut)
  • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.
  • Söker en investering kopplad till Eurozonens ledande Blue-chip aktieindex.
  • Inte behöver ha tillgång till sina pengar inom de närmsta 5 åren.

 

 


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

5 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

EURO STOXX 50 Index

Emittent

EFG International Finance, Goldman Sachs International, London, GB , UBS AG, Morgan Stanley & Co International Plc, SG Issuer

Handelsvaluta

EUR

Startdatum för fonden

2022-02-22

Datum för inlösen begärt av emittenten

2023-03-29

Målkurs

3 505,290

Datum för målkurs

2022-03-08

Målkurs för kupong

3 505,290

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

2 278,439

Initialt Andelspris

100 EUR

Kupong

6,70% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för autocall

2023-03-08, 2024-03-08,
2025-03-10, 2026-03-09 

Betalningsdatum vid autocall

2023-03-29, 2024-03-29,
2025-03-28, 2026-03-27 

Slutligt observationsdatum

2027-03-08

Inlösendatum

2027-03-30

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

EFG International AG, The Goldman Sachs Group, Inc, UBS AG, Morgan Stanley, Société Générale, France

Observationsdatum för bonuskupong

2023-03-08, 2024-03-08,
2025-03-10, 2026-03-09,
2027-03-08 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2023-03-29, 2024-03-29,
2025-03-28, 2026-03-27,
2027-03-30 

Sista teckningsdatum

2022-03-08

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

0 %

Förvaltningsavgift

0,70 %

Senast uppdaterad: 28-02-2023

Strukturerade produkter

100%

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.