Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 5-års SEK Autocall 5.75% Fond

Andelspris

105,75

Valuta

SEK

1 vecka

0,00%

1 månad

-0,05%

Värderingsdatum

09 jul 2021

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fonden ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en årlig avkastning på 5,75 % och har en årlig automatisk förtida inlösenfunktion beroende på utvecklingen av OMXS 30-indexet. Investerat kapital är skyddat så länge indexet inte har sjunkit med mer än 35 % från startnivån (18 juni 2020) på den slutliga observationsdagen år 2025. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut.


År 1-4: Om OMX Stockholm 30-index på något av observationsdatumen stängs på eller över den förtida inlösenbarriären kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagare erhåller 100 % av sitt kapital plus en kupong på 5,75 % för varje år sedan fondens start.

På förfallodagen, år 5: På förfallodagen kommer både avkastning och kapitalskydd att bero på stängningskursen för OMX Stockholm 30 Index på den slutliga observationsdagen. Mer specifikt om stängningskursen på index är:

 • På eller över startkursen, kommer försäkringstagaren att få en total avkastning på 28,75 % (5,75 % per år) plus 100 % av investerat kapital.

 • Under startkursen, men på eller över kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få 100 % av investerat kapital.

 • Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index.


 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar dig att indexet ska ha fallit med mer än 35 % om 5 år (vid löptidens slut) .

 • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.

 • Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden.

 • Inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 5 åren.


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

5 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Emittent

JP Morgan Structured Products BV; BNP Paribas Issuance BV; Goldman Sachs Finance Corp International Ltd; BBVA Global Markets BV; Barclays Bank PLC

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2020-06-01

Datum för inlösen begärt av emittenten

2021-07-09

Slutnivå

1 667,926

Slutdatum

2020-06-18

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 084,152

Initialt Andelspris

100 SEK

Observationsdatum för autocall

2021-06-18, 2022-06-20,
2023-06-19, 2024-06-18 

Betalningsdatum vid autocall

2021-07-09, 2022-07-11,
2023-07-10, 2024-07-07 

Slutligt observationsdatum

2025-06-18

Inlösendatum

2025-07-09

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

JP Morgan Chase Bank; BNP Paribas; The Goldman Sachs Group, Inc.; BBVA SA; Barclays Bank PLC

Barriärnivå för bonuskupong

1 667,926

Bonuskupong

5,75% per år

Bonuskupongfrekvens

Årligen

Bonuskupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för bonuskupong

2021-06-18, 2022-06-20,
2023-06-19, 2024-06-18,
2025-06-18 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2021-07-09, 2022-07-11,
2023-07-10, 2024-07-09,
2025-07-09 

Sista teckningsdatum

2020-06-25

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

0 %

Förvaltningsavgift

0 %

Senast uppdaterad: 30-07-2021

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle ha fallit med mer än 35 % vid slutdatumet från fondens startdatum.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungligen investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
 • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.