Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Ancoria 5-års SEK Autocall 5.75% Fond

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöstÖversikt

Fonden ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en årlig bruttoavkastning på 5,75 % och har en årlig automatisk förtida inlösenfunktion beroende på utvecklingen av OMXS 30-indexet. Investerat kapital är skyddat så länge indexet inte har sjunkit med mer än 35 % från målkursen (7 februari 2022) på den slutliga observationsdagen år 2027. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut för att minska kreditrisken.


År 1-4: Om OMX Stockholm 30-indexet på något av observationsdatumen stängs på eller över den förtida inlösenbarriären kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagare erhåller 100 % av sitt kapital plus en kupong på 5,75 % för varje år sedan fondens start.

På förfallodagen, år 5: På förfallodagen kommer både avkastning och kapitalskydd att bero på stängningskursen för OMX Stockholm 30 Index på den slutliga observationsdagen. Mer specifikt om stängningskursen på index är:

 • På eller över målkursen, kommer försäkringstagaren att få en total avkastning på 28,75 % (5,75 % per år) plus 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.

 • Under målkursen, men på eller över kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.

 • Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och förvaltningsavgiften.


 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar sig att indexet ska ha fallit med mer än 35 % om 5 år (vid löptidens slut) Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.

 • Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden.

 • Inte behöver ha tillgång till sina pengar inom de närmsta 5 åren.


Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Löptid

5 År

Status

Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Emittent

BNP Paribas Issuance BV, Goldman Sachs International London GB, Citigroup Global Markets Funding Luxembourg , Morgan Stanley B.V., SG Issuer

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2022-01-25

Datum för inlösen begärt av emittenten

2024-02-07

Målkurs

2 278,645

Datum för målkurs

2022-02-07

Målkurs för kupong

2 278,645

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 481,119

Initialt Andelspris

100 SEK

Kupong

5,75% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för autocall

2023-02-07, 2024-02-07,
2025-02-07, 2026-02-09 

Betalningsdatum vid autocall

2023-02-28, 2024-02-28,
2025-02-28, 2026-03-03 

Slutligt observationsdatum

2027-02-08

Inlösendatum

2027-03-02

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

BNP Paribas Issuance BV, Goldman Sachs International London GB, Citigroup Global Markets Funding Luxembourg , Morgan Stanley B.V., SG Issuer

Observationsdatum för bonuskupong

2023-02-07, 2024-02-07,
2025-02-07, 2026-02-09,
2027-02-08 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2023-02-28, 2024-02-28,
2025-02-28, 2026-03-03,
2027-03-02 

Sista teckningsdatum

2022-02-07

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

0 %

Förvaltningsavgift

0,50 %

Senast uppdaterad: 30-04-2024

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle ha fallit med mer än 35% vid slutdatumet från datumet för bestämmandet av målkursen.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungligen investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
 • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.