Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Strukturerad fond

Ancoria 5-års SEK Autocall 6.75% Fond

Andelspris

100,86

Valuta

SEK

1 vecka

-0,01%

1 månad

5,58%

Värderingsdatum

31 jul 2020

Stängd för investeringÖversikt

Fondens mål är att ge en attraktiv villkorad kupong samt att erbjuda en förtida inlösenfunktion som beror på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. Fonden kommer att investera i strukturerade värdepapper som emitterats av Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Morgan Stanley B.V., BBVA Global Markets B.V., BNP Paribas Issuance B.V. och UBS AG.
 

Fonden har en löptid på 5 år och ger villkorat kapitalskydd under de förhållanden som beskrivs i de Särskilda fondvillkoren.
 


  • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar dig att indexet ska ha fallit mer än 35 % vid löptidens slut
  • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong
  • Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden
  • Inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmaste 5 åren

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Kategori

Strukturerad fond

Löptid

5 År

Status

Stängd för investering

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Emittent

UBS AG; BNP Paribas Issuance BV; Goldman Sachs Finance Corp International Ltd; Morgan Stanley BV; BBVA Global Markets BV

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2019-12-02

Slutnivå

1 730,254

Slutdatum

2019-11-29

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 124,670

Initialt Andelspris

100 SEK

Observationsdatum för autocall

2020-11-30, 2021-11-29,
2022-11-29, 2023-11-29 

Betalningsdatum vid autocall

2020-12-16, 2021-12-16,
2022-12-16, 2023-12-18 

Slutligt observationsdatum

2024-11-29

Inlösendatum

2024-12-16

Inlösen vid förfall
Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

UBS AG; BNP Paribas; The Goldman Sachs Group, Inc.; Morgan Stanley; BBVA SA

Barriärnivå för bonuskupong

1 730,254

Bonuskupong

6,75% per år

Bonuskupongfrekvens

Årligen

Bonuskupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för bonuskupong

2020-11-30, 2021-11-29,
2022-11-29, 2023-11-29,
2024-11-29 

Utbetalningsdatum för bonuskupong

2020-12-16, 2021-12-16,
2022-12-16, 2023-12-18,
2024-12-16 

Sista teckningsdatum

2019-12-31

Betalningsinformation
Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

1 %

Förvaltningsavgift

0,5 %

Senast uppdaterad: 30-06-2020

Strukturerade produkter

100%

Riskinformation

  • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
  • Om OMX Stockholm 30 Index skulle ha fallit med 35 % eller mer vid slutdatumet från fondens startdatum, riskerar försäkringstagare att förlora en del eller hela det investerade beloppet.
  • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
  • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
  • Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller del av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.