Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Ancoria/Carnegie Asia

Andelspris

121,70

Valuta

SEK

1 månad

1,99%

1 år

9,45%

Värderingsdatum

19 jun 2024

Stängd för investeringÖversikt

Fondens mål är att generera långsiktig avkastning genom att investera i aktier i asiatiska företag, och även i icke-asiatiska företag som utför en betydande del av sin verksamhet i Asien (exklusive Japan). Fonden strävar efter att uppnå en väl diversifierad portfölj av värdepapper och kan investera i olika företag och inom olika branscher. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat för att minimera effekten av valutaförändringar.
Fonden handlas i SEK.

 


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • förstår att investering i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 vecka1 månad3 månaderi år1 år3 år5 år
SEK3,991,998,4316,229,45-12,642,07
USD4,54,898,511,2611,89-28,42-6,66
EUR4,56,059,9514,6813,95-20,56-2,72
Årlig utveckling %2023202220212020201920182017
SEK2,21-16,25-4,330,3919,54-14,7925,05
USD7,22-27,68-13,2414,3714,76-22,1533,48
EUR3,17-23,16-5,744,2817,05-18,219,63

Svenskt fondnamn

Ancoria/Carnegie Asia

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2017-02-02

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,5570 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-05-2024

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.