Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Räntefond

Ancoria/Carnegie Corporate Bond

Andelspris

137,27

Valuta

SEK

1 vecka

0,05%

1 månad

0,31%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer. Fonden är aktivt förvaltad och består av ett urval av 20-30 företagsobligationer utgivna av företag i Norden som anses hålla fasta marknadspositioner. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat. Samtliga innehav i utländsk valuta säkras mot den svenska kronan.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i företagsobligationer
  • strävar efter kapitalbevaring och möjlighet till värdeökning
  • kan acceptera små fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för viss kapitalförlust
  • har en medellång investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK0,310,862,831,3710,82-0,654,47
EUR0,080,445,160,7819,361,44-5,65
USD0,15-0,967,11-1,8530,2-1,440,27
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK-2,822,57-1,982,351,83-0,562,04
EUR0,950,43-5,9-0,59-2,11,79-3,93
USD10,72-1,53-10,4513,53-5,87-8,48-15,11

Svenskt fondnamn

Ancoria/Carnegie Corporate Bond

Kategori

Räntefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

2

Startdatum för fonden

2009-10-02

Initialt Andelspris

100 SEK / 9,6426 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-03-2021

Ancoria/Carnegie Corporate Bond

100,27%

Kassa & likvida medel

-0,27%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.