Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Ancoria/Carnegie Ryssland

Andelspris

4,80

Valuta

SEK

1 vecka

-1,14%

1 månad

-1,14%

Värderingsdatum

30 jun 2023

Fonden är stängd för handel tills vidare på grund av kriget i Ukraina.
Klicka här för mer information.Översikt

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företag vars aktier handlas på den reglerade marknaden i länder inom OSS (fd Sovjetunionen exklusive Baltikum) samt Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan också investera i företag som är etablerade eller har sina säten i länder utanför regionen men som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i ovan definierade region.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • förstår att investering i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK-1,14-46,79-88,54-88,54-88,54-90,42-89,31
USD-6,8-49,19-88,93-88,93-89,2-91,77-91,12
EUR-5,88-49,04-89,16-89,16-89,62-91,49-90,54
Årlig utveckling %2022202120202019201820172016
SEK-34,7824,24-13,7842,2-1,84-645,07
USD-43,6812,66-1,7636,51-10,324,2634,09
EUR-40,1622,39-10,4339,24-5,76-8,739,47

Svenskt fondnamn

Ancoria/Carnegie Ryssland

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

6

Startdatum för fonden

1997-11-07

Initialt Andelspris

10 SEK / 1,1573 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

0,00 %

Senast uppdaterad: 29-09-2023

Carnegie Ryssland

100%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.