Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Ancoria/Carnegie Småbolagsfond

Andelspris

297,59

Valuta

SEK

1 vecka

-1,09%

1 månad

8,76%

Värderingsdatum

31 jul 2020

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i svenska småbolagsaktier, men kan även allokera en liten andel till övriga nordiska länder. Fonden är aktivt förvaltad och består av ett urval av 20-30 aktier. Fonden kan placera i ETF:er, fonder, noterade värdepapper och får även investera i penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK8,7617,77-6,96-5,928,0511,1238,13
EUR10,6422,22-4,04-4,3311,862,7726,43
USD17,1133,893,581,5719,34,1937,57
Årlig utveckling %2019201820172016201520142013
Fond32,6-11,074,845,5431,8534,238,64

Svenskt fondnamn

Ancoria/Carnegie Småbolagsfond

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

5

Startdatum för fonden

2012-04-02

Initialt Andelspris

100 SEK / 11,2734 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 30-06-2020

Carnegie Småbolagsfond

100,15%

Kassa & likvida medel

-0,15%

Sverige

100,15%

Likvida medel

-0,15%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.