Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Blandfond

Ancoria Konservativfond EUR

Andelspris

88,35

Valuta

EUR

1 vecka

-0,26%

1 månad

-1,43%

Värderingsdatum

02 okt 2023

Översikt

Fonden har en globalt bred diversifiering som avser att maximera den totala avkastningen för en konservativ risknivå. Fonden strävar efter att ge en diversifiering över de största tillgångsslagen genom att främst investera i fonder. En betydande del av de underliggande innehaven kommer att vara noterade eller säkrade i EUR.

Fonden handlas i EUR.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i aktier och obligationer
  • strävar efter kapitalbevaring och potential för värdeökning
  • kan acceptera små fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för viss kapitalförlust
  • har en medellång investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
EUR-1,43-1,34-0,650,842,34-6,8-7,22
SEK-4,19-3,411,584,47,782,713,42
USD-3,96-4,07-3,690,110,35-15,86-15,25
Årlig utveckling %2022202120202019201820172016
EUR-11,541,04-0,698,22-7,070,930,06
SEK-3,612,57-4,4210,54-3,233,964,08
USD-16,75-6,998,926,11-11,5815,14-3,63

Svenskt fondnamn

Ancoria Konservativfond EUR

Kategori

Blandfond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

EUR

Risknivå

3

Startdatum för fonden

2015-02-19

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 29-09-2023

Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc

30,99%

BNP Paribas Money 3M IC

25,83%

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc

10,12%

BLUEBAY-EMERGING MKT BON-R D

4,96%

Obligationsfond

48,31%

Kassa & likvida medel

27,67%

Aktier & aktiefonder

15,02%

Alternativa Investeringar

9%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.