Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Räntefond

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

Andelspris

147,15

Valuta

SEK

1 vecka

0,11%

1 månad

-1,01%

Värderingsdatum

03 okt 2023

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i räntebärande värdepapper utgivna av företag eller statliga emittenter i tillväxtekonomierna. Fondens mål är att leverera en avkastning som är jämförelsevis högre än vad som kan erhållas från skulder som emitterats i utvecklade ekonomier. Det stora investeringsområde, som omfattar många olika länder med olika riskprofiler, erbjuder en mängd olika investeringsmöjligheter och tillåter en bred diversifiering.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i företagsobligationer
  • förstår att investeringar i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter måttlig värdeökning
  • kan acceptera måttliga fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för måttlig kapitalförlust
  • har en medellång investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK-1,011,117,677,766,389,4815,52
USD-2,1-1,741,391,926,46-11,55-6,2
EUR1,492,534,63,72-0,42-1,043,79
Årlig utveckling %2022202120202019201820172016
SEK0,73,79-9,0713,242,85-1,5812,44
USD-13,04-5,883,598,72-6,039,173,93
EUR-7,62,25-5,5510,88-1,26-4,48,1

Svenskt fondnamn

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

Kategori

Räntefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

4

Startdatum för fonden

2013-07-01

Initialt Andelspris

100 SEK / 11,3430 EUR

Minsta betalningsbelopp

50 000 SEK

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 29-09-2023

Obligationsfond

99,93%

Kassa & likvida medel

0,07%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.