Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Räntefond

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

Andelspris

129,75

Valuta

SEK

1 vecka

-1,57%

1 månad

-1,25%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i räntebärande värdepapper utgivna av företag eller statliga emittenter i tillväxtekonomierna. Fondens mål är att leverera en avkastning som är jämförelsevis högre än vad som kan erhållas från skulder som emitterats i utvecklade ekonomier. Det stora investeringsområde, som omfattar många olika länder med olika riskprofiler, erbjuder en mängd olika investeringsmöjligheter och tillåter en bred diversifiering.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i företagsobligationer
  • förstår att investeringar i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter måttlig värdeökning
  • kan acceptera måttliga fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för måttlig kapitalförlust
  • har en medellång investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK-1,25-2,11-2,94-0,69-3,560,5513,83
USD-1,4-3,871,1-3,8413,31-0,269,24
EUR-1,47-2,52-0,74-1,273,882,662,8
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK-9,0713,242,85-1,5812,44-1,0515,89
USD3,598,72-6,039,173,93-8,94-3,59
EUR-5,5510,88-1,26-4,48,11,279,11

Svenskt fondnamn

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

Kategori

Räntefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

4

Startdatum för fonden

2013-07-01

Initialt Andelspris

100 SEK / 11,3430 EUR

Minsta betalningsbelopp

50 000 SEK

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.