Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Ancoria Global Equity Fund EUR

Andelspris

121,65

Valuta

EUR

1 vecka

0,01%

1 månad

-1,77%

Värderingsdatum

02 okt 2023

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder. Fonden erbjuder exponering mot den globala aktiemarknaden och har en flexibel investeringsfilosofi vad gäller sektorer, marknader och geografisk fördelning. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden handlas i EUR.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
EUR-1,77-1,031,874,243,9916,9719,12
USD-4,28-3,77-1,253,4712,135,618,82
SEK-4,51-3,114,157,929,5228,9132,79
Årlig utveckling %20222021202020192018
EUR-13,8319,321,9925,57-11,37
USD-18,919,8411,8523,13-13,37
SEK-6,1121,13-1,8528,27-11,75

Svenskt fondnamn

Ancoria Global Equity Fund EUR

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

USD

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2018-06-01

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 29-09-2023

ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR

15,54%

MFS MER-GLB CONCENTATED-I1E

14,43%

Vanguard Glb Stk Idx € Acc

4,91%

JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR

3,3%

Aktier & aktiefonder

95,45%

Kassa & likvida medel

4,55%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.