Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Ancoria Global Equity Fund EUR

Andelspris

124,93

Valuta

EUR

1 vecka

0,27%

1 månad

3,09%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder. Fonden erbjuder exponering mot den globala aktiemarknaden och har en flexibel investeringsfilosofi vad gäller sektorer, marknader och geografisk fördelning. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden handlas i EUR.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
EUR3,096,0615,4610,0833,03  
USD3,164,5917,67,2145,1  
SEK3,326,512,9110,7523,52  
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
EUR1,9925,57-11,37
USD11,8523,13-13,37
SEK-1,8528,27-11,75

Svenskt fondnamn

Ancoria Global Equity Fund EUR

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

USD

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2018-06-01

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.