Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Blandfond

Ancoria Tillväxtfond EUR

Andelspris

102,99

Valuta

EUR

1 vecka

1,00%

1 månad

1,06%

Värderingsdatum

11 aug 2020

Översikt

Fonden strävar efter att ge en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera en stor del av tillgångarna på aktiemarknaden. Det primära målet är värdetillväxt snarare än kapitalskydd eller inkomst. Fondens mål är att ge en diversifiering över de största tillgångsslagen genom att främst investera i fonder. En betydande del av de underliggande innehaven kommer att vara noterade eller säkrade i EUR.

Fonden handlas i EUR.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i aktier och obligationer
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
EUR1,066,81-8,03-6,28-0,024,14,45
SEK-0,483,66-10,3-8,11-4,3311,7212,16
USD5,3515,71-0,95-1,724,953,9211,39
Årlig utveckling %20192018201720162015  
Fond18,48-9,085,751,8-5,24 **  
** Beräknas från fondens startdatum 19-02-2015

Svenskt fondnamn

Ancoria Tillväxtfond EUR

Kategori

Blandfond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

EUR

Risknivå

5

Startdatum för fonden

2015-02-19

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.