Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Blandfond

Ancoria Tillväxtfond EUR

Andelspris

107,37

Valuta

EUR

1 vecka

-0,81%

1 månad

-3,23%

Värderingsdatum

03 okt 2023

Översikt

Fonden strävar efter att ge en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera en stor del av tillgångarna på aktiemarknaden. Det primära målet är värdetillväxt snarare än kapitalskydd eller inkomst. Fondens mål är att ge en diversifiering över de största tillgångsslagen genom att främst investera i fonder. En betydande del av de underliggande innehaven kommer att vara noterade eller säkrade i EUR.

Fonden handlas i EUR.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i aktier och obligationer
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
EUR-3,23-3,03-0,114,346,824,665,01
SEK-5,62-4,432,768,414,1115,7316,8
USD-6,66-7,07-3,182,5414,2-6,45-5,11
Årlig utveckling %2022202120202019201820172016
EUR-15,9411,58-0,1718,48-9,085,751,8
SEK-8,4113,27-3,9221,03-5,328,935,89
USD-20,92,719,4916,18-13,4920,64-1,95

Svenskt fondnamn

Ancoria Tillväxtfond EUR

Kategori

Blandfond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

EUR

Risknivå

5

Startdatum för fonden

2015-02-19

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 29-09-2023

UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF

37,41%

Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc

19,02%

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc

15,33%

MFS MER-GLB CONCENTATED-I1E

9,84%

ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR

5,09%

Aktier & aktiefonder

67,66%

Obligationsfond

19,52%

Alternativa Investeringar

8,02%

Kassa & likvida medel

4,8%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.