Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Europafond

Andelspris

116,58

Valuta

EUR

1 vecka

0,45%

1 månad

3,33%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder på den europeiska aktiemarknaden. Fonden kan också investera i företag som har sitt säte utanför Europa, men som utför sin verksamhet huvudsakligen i Europa. Fonden kan även investera en liten andel i penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden handlas i EUR.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
EUR3,336,0511,997,4525,2312,7223,94
SEK3,566,499,528,116,2810,4137,27
USD3,44,5714,064,6536,599,4731,66
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
EUR-5,1825,04-13,0911,51-6,541,03
SEK-8,7527,73-9,514,86-2,78-2,51
USD3,9922,61-17,3127,21-9,98-3,08

Svenskt fondnamn

Europafond

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

EUR

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2015-02-19

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-03-2021

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.