Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Global Tillväxt

Andelspris

189,59

Valuta

SEK

1 vecka

-0,16%

1 månad

2,48%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fonden har som målsättning att nå en hög långsiktig tillväxt genom att investera globalt i sektorer med en hög tillväxtpotential, till exempel alternativ energi, vatten, infrastruktur och bioteknik. Fonden har ingen begränsning till sektor, marknad eller geografisk fördelning.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK2,483,612,368,5139,6766,41111,04
USD2,321,7417,035,0764,165,08102,55
EUR2,253,1714,97,8850,4469,9190,6
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK21,9434,4-4,9910,513,044,127,94
USD38,9329,02-13,222,58-4,76-4,26,44
EUR26,6731,6-8,797,34-0,946,5520,45

Svenskt fondnamn

Global Tillväxt

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

5

Startdatum för fonden

2008-02-18

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,6128 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.