Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Utdelningsaktier-Eur

Andelspris

182,54

Valuta

SEK

1 vecka

0,04%

1 månad

0,64%

Värderingsdatum

11 aug 2020

Översikt

Fondens mål är att generera kapitaltillväxt genom att investera i ledande europeiska "blue chip" företag med en relativt hög vinstutdelning.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK0,644,66-16,7-13,22-7,29,01-3,3
EUR2,187,84-14,62-11,53-3,051,56-9,91
USD6,5316,83-8,05-7,221,781,39-3,96
Årlig utveckling %2019201820172016201520142013
Fond24,73-7,3110,944,55-6,019,9323,44

Svenskt fondnamn

Utdelningsaktier-Eur

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

EUR

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2005-05-13

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,7484 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Danske Bank
Private Banking Göteborg
Box 11055
404 22 Gothenburg
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-07-2020

Siemens AG (Regd)

4,9%

Nestle SA

4,59%

Sanofi (FR)

4,09%

Zurich Insurance Group Regd (CH)

4,08%

Sampo Oyj A

3,94%

Unilever NV

3,89%

National Grid Plc

3,87%

Iberdrola SA

3,66%

Total S.E.

3,62%

Michelin B

3,49%

Aktier & aktiefonder

99,17%

Kassa & likvida medel

0,83%

Schweiz

19,17%

Tyskland

15,09%

Frankrike

14,28%

Storbritannien

12,05%

Sverige

9,24%

Norge

7,59%

Italien

6,18%

Finland

5,67%

Nederländerna

3,89%

Spanien

3,75%

Belgien

2,26%

Likvida medel

0,83%

Finans

29,9%

Logistik

15,93%

Industrivaror & tjänster

10,56%

Hälsoprodukter

9,74%

konsumentprodukter

8,48%

Telekomoperatörer

8,24%

Energi

8,03%

Konsumentvaror

5,23%

Material

3,06%

Likvida medel

0,83%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.