Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Utdelningsaktier-Sve

Andelspris

306,63

Valuta

SEK

1 vecka

-0,96%

1 månad

-2,83%

Värderingsdatum

03 okt 2023

Översikt

Fondens mål är att generera värdetillväxt genom att investera i ledande svenska "blue chip" företag med en relativt hög vinstutdelning.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK-2,83-4,61-4,84-0,718,33-3,577,23
EUR-0,37-3,27-7,56-4,431,41-12,83-3,65
USD-3,9-7,3-10,39-6,098,41-22,09-12,93
Årlig utveckling %2022202120202019201820172016
SEK-24,6528,95-1,227,55-4,876,37,37
EUR-30,8727,042,6324,89-8,673,253,22
USD-34,9316,9412,5622,45-13,0817,91-0,76

Svenskt fondnamn

Utdelningsaktier-Sve

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2005-05-13

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,7484 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Danske Bank
Private Banking Göteborg
Box 11055
404 22 Gothenburg
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 29-09-2023

SEB A

10,66%

Volvo B

8,63%

Nordea Bank Abp (SE) SEK

8,08%

AstraZeneca

7,62%

ABB Ltd

6,57%

Bravida Holding AB

6,06%

Nordnet AB

5,35%

Trelleborg AB B

4,99%

Essity Aktie B

4,99%

Skanska B

4,84%

Aktier & aktiefonder

99,19%

Kassa & likvida medel

0,81%

Sverige

99,19%

Likvida medel

0,81%

Industrivaror & tjänster

37,55%

Finans

28,64%

Konsumentprodukter

11,75%

Hälsoprodukter

7,61%

Material

4,65%

Telekom

4,12%

Konsumentvaror

3,26%

Fastighet

1,61%

Likvida medel

0,81%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.