Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Utdelningsaktier-Sve

Andelspris

384,91

Valuta

SEK

1 månad

-1,27%

1 år

18,43%

Värderingsdatum

19 jun 2024

Översikt

Fondens mål är att generera värdetillväxt genom att investera i ledande svenska "blue chip" företag med en relativt hög vinstutdelning.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 vecka1 månad3 månaderi år1 år3 år5 år
SEK-2,43-1,274,5313,3118,430,8834,76
EUR-1,952,665,9911,8123,29-8,2628,42
USD-1,951,544,598,4821,06-17,3423,22
Årlig utveckling %2023202220212020201920182017
SEK10-24,6528,95-1,227,55-4,876,3
EUR11,03-30,8727,042,6324,89-8,673,25
USD15,39-34,9316,9412,5622,45-13,0817,91

Svenskt fondnamn

Utdelningsaktier-Sve

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2005-05-13

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,7484 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Danske Bank
Private Banking Göteborg
Box 11055
404 22 Gothenburg
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-05-2024

SEB A

10,09%

Volvo B

8,97%

Nordea Bank Abp (SE) SEK

7,19%

AAK AB

6,26%

Hexpol AB B

6,04%

ABB Ltd

5,79%

Bravida Holding AB

5,18%

Trelleborg AB B

5,14%

Thule Group AB

5,11%

Essity Aktie B

4,73%

Aktier & aktiefonder

100,34%

Kassa & likvida medel

-0,34%

Sverige

99,88%

Likvida medel

0,12%

Industrivaror & tjänster

40,01%

Finans

25,52%

Konsumentprodukter

13,53%

Telekom

6,03%

Material

6%

Konsumentvaror

5,08%

Hälsoprodukter

3,55%

Likvida medel

0,28%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.