Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Alternativ fond

Fastighet

Andelspris

64,03

Valuta

SEK

1 vecka

1,69%

1 månad

-0,07%

Värderingsdatum

11 aug 2020

Översikt

Fondens mål är att generera stabil kapitaltillväxt från investeringar i fastighets- och byggsektorn. Fonden investerar över hela världen i företag vars verksamhet huvudsakligen är koncentrerad till fastighetssektorn, med övervikt i Sverige.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i alternativa fonder
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK-0,073,51-24,28-20,05-8,6224,3845,95
EUR1,456,65-22,39-18,49-4,5415,8835,99
USD5,7715,54-16,41-14,520,2215,6944,96
Årlig utveckling %2019201820172016201520142013
Fond43,276,287,288,4913,9129,987,99

Svenskt fondnamn

Fastighet

Kategori

Alternativ fond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2001-07-12

Initialt Andelspris

10 SEK / 1,0724 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-07-2020

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.