Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Aktieindex Sverige

Andelspris

Valuta

1 månad

1 år

Värderingsdatum

Stängd för investeringÖversikt

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att spegla resultatet av Affärsvärldens Generalindex (OMX AFGX). OMX AFGX Index består av bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Försäkringstagaren får en avkastning på investeringar som motsvarar ökningen eller minskningen av OMX AFGX Index.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK13,1229,98-8,086,195,726,7712,02
EUR17,527,27-11,753,141,649,285,47
USD28,8824,79-16,0117,78-2,28-1,74-6,81

Svenskt fondnamn

Aktieindex Sverige

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2005-04-01

Initialt Andelspris

235,87 SEK / 25,4574 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Danske Bank
Private Banking Göteborg
Box 11055
404 22 Gothenburg
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

0,00 %

Senast uppdaterad: 26-02-2021

Atlas Copco AB A

6,27%

Investor AB ser. B

5,05%

Volvo, AB ser. B

4,61%

Ericsson, Telefonab. L M ser.

3,68%

Hennes & Mauritz AB, H & M ser

3,43%

Sandvik AB

3%

Hexagon AB B

2,76%

Assa Abloy AB B

2,5%

Evolution Gaming Group AB

2,4%

EQT AB

2,36%

Aktier & aktiefonder

100%

Sverige

100%

Industrivaror & tjänster

33,32%

Finans

27,72%

Konsumenttjänster

9,22%

Teknologi

8,52%

Konsumtionsvaror

7,29%

Hälsovård

6,09%

Råmaterial

4,27%

Telekommunikation

2,54%

Olja & Gas

1%

Kraftförsörjning

0,03%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.