Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Ancoria Kapitalförsäkring

Avgifter

Årsavgifter

Kapitalförsäkring 600 SEK
 

Förvaltningsavgifter

Fondförvaltningsavgift 0 - 1.5 % (se särskilda villkor)
 

Fondbytesavgifter

OnLine Gratis
Manuellt 250 SEK
 

Uttagsavgifter

OnLine 200 SEK
Manuellt 350 SEK
Snabbutbetalning 1 % (min. 500 SEK, max 2500)
Stående utbetalningsorder (engångsavgift) 250 SEK
 

Övriga avgifter

Kvitto via post 30 SEK
Nytt lösenord till Ancoria OnLine via post 100 SEK
Nytt lösenord till Ancoria OnLine via SMS/e-post Gratis
Årsbesked/Värdebesked/Transaktionsrapport via post 100 SEK
Årsbesked/Värdebesked/Transaktionsrapport via Ancoria OnLine Gratis
Transaktionsrapport äldre än år 2006 500 SEK
Ägarbyte 500 SEK
Årlig depåavgift (fondkommissionärens normala courtage tillkommer) 1 % (Min. 2000 SEK)
Påminnelseavgift för obetalda avgifter 100 SEK
Tvångsförsäljning 400 SEK
Uppsägning av försäkring 595 SEK
 


Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.