Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Planering och vägledning

Principer för att spara och investera

Sätt specifika, uppnåeliga mål

Bra finansiell planering börjar med att sätta de rätta finansiella målen.

Dina mål bör vara specifika och uppnåeliga och du bör alltid sätta en tidsram för dem. Hur du gör för att uppnå dina mål beror främst på vilken typ av investerare du är, hur hög risk du är villig att ta och hur länge du planerar att investera. Dessa tre faktorer kommer att utgöra ryggraden för din finansiella strategi, så det är en bra idé att ha en tydlig uppfattning om var och en innan du investerar.

Ett kortsiktigt investeringsmål sker under en period mellan ett till fem år. Du kanske vill åka på semester, ta obetald ledighet eller köpa en ny bil. Om du vill uppnå kortsiktiga mål, bör du normalt hålla dig till mindre riskabla, mer konservativa instrument som kontanter och räntefonder.

Ett medellångt investeringsmål kommer att löna sig efter runt fem till tio år. För att nå ett medellångt mål, som att spara ihop en handpenning till ett nytt hus eller lägenhet, vill du kanske överväga en kombination av konservativa investeringar, som kontanter eller obligationer, tillsammans med mer riskfyllda tillgångar som aktier, som erbjuder potential för högre avkastning.

En långsiktig investeringsstrategi kommer att bära frukt efter en period på tio år eller mer. Du sparar till exempel kanske till dina barns utbildning eller planerar för en bekväm pension. När du investerar för att uppnå ett långsiktigt finansiellt mål investerar du i allmänhet i tillväxttillgångar som aktier, som har potential för högre avkastning.

Diversifiera

Diversifiering är helt enkelt att sänka risken genom att sprida den över olika typer av investeringar, som kommer att reagera annorlunda på samma marknadshändelse.

När till exempel ett lands ekonomi växer tenderar aktier att prestera bättre än obligationer. Men när konjunkturen går sämre presterar obligationer ofta bättre än aktier. Eftersom marknader kan vara volatila och oförutsägbara, minskar du genom ett innehav av både aktier och obligationer risken att drabbas av stora förluster på grund av förändrade marknadsförhållanden. Detta är ett exempel på diversifiering över tillgångsslag.

Diversifiering kan också tillämpas över geografiska platser, industrier eller sektorer, valutor, kreditbetyg (för obligationer) och många fler typer av investeringar.

Diversifiering är ingen garanti för att du inte kommer att förlora pengar, men det kommer definitivt att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga investeringsmål och minimera din risk på vägen.

Spara regelbundet för ränta-på-ränta effekten

En mindre investering som görs tidigt kan generera en större utbetalning än en större investering som görs senare i livet. Anledningen till detta är något som kallas ränta-på-ränta effekten.

Ränta-på-ränta effekten sker när de pengar som tjänas på en investering återinvesteras för att generera ännu mer intäkt på lång sikt. Med andra ord garanterar ränta-på-ränta effekten att du genererar avkastning både på ditt initiala investeringskapital och på den ackumulerade avkastningen under tiden.

Ju längre du investerar, desto mer ränta tjänar du. Ju oftare du genererar ränta-på-ränta, desto mer tillväxt kommer du att se, eftersom ränta-på-ränta-avkastningar växer stegrande.

Eller föreställ dig det här:

Låt oss säga att din investering genererar 6 % varje år. I den takten kommer din investering att fördubblas i värde vart 12:e år! Så ju tidigare du börjar desto bättre och inget belopp är för litet. Bokstavligen.

Tiden på marknaden kontra marknadstidpunkten

Investerare letar alltid efter den bästa tiden att komma in på marknaden. Men att pricka in marknaden - eller att komma in på den lägsta punkten i en marknadsnedgång - är något som inte ens professionella investerare, som tillbringar all sin tid med siffror, vanligtvis klarar av.

Lyckligtvis är det lättare när det gäller finansiell planering. Det viktigaste är att bestämma hur lång tid du har tills du behöver dina sparade pengar, så att du har tillräckligt med tid på marknaden för att uppnå dina mål.

Om du har tio år eller mer och kan investera i en diversifierad portfölj som sprider risken, är den bästa tiden att investera nu. På så sätt kan du börja skörda fördelarna av ränta-på-ränta effekten och uppnå ännu högre tillväxt på ditt startkapital.

Med en smart investeringsplan och disciplinen att hålla dig till den så behöver du inte oroa dig för att pricka in marknaden. Så länge du är villig att hålla dig till din plan, ibland kanske längre än du ursprungligen räknat med, har historien om och om igen visat att du kommer att belönas i slutändan.

Redo att komma igång?