Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

anclogoforweb

2020-10-21

Information om en förändring i publiceringen av andelspriserna för Ancorias fonder - INGEN ÅTGÄRD KRÄVS

Bästa kund,

Vi vill informera dig om en förändring i vårt sätt att publicera andelspriserna för våra fonder.

Från och med den 29 oktober 2020 kommer andelspriset som beräknas och publiceras på eftermiddagen varje arbetsdag, dvs. ”dag T”, referera till andelspriset för “dag T -1” för att återspegla datumet för stängningen av marknaden. Denna ändring krävs eftersom "Dag T" för närvarande avser det datum då Ancoria beräknar andelspriset, inte datumet för stängningen av marknaden .

Genom att ta ett enkelt exempel kan vi illustrera hur denna förändring kommer att fungera i praktiken. Andelspriset som kommer att publiceras för alla fonder på vår webbplats fredagen den 30 oktober kommer att återspegla marknadens stängning den 29 oktober,  (som det gjorde tidigare) men det kommer att markeras som andelspris 2020-10-29 (istället för 2020-10-30) för att återspegla det faktiska datumet för stängningen av marknaden, inte beräkningsdatumet för andelspriset av Ancoria.

Ovanstående ändring påverkar inte priset till vilket dina transaktioner genomförs eller deadline för handel, som förblir densamma för alla fonder.

Vid eventuella frågor, ring oss på 0200 110 130 (+357 22 551 310 utanför Sverige) eller e-posta oss på info@ancoria.com.