Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

204

2020-12-11

Ny strukturerad fond i svenska kronor med villkorad kupong på 5,25 % per år

Vi lanserar en ny strukturerad fond, Ancoria 5-års SEK Autocall 5,25 % Fond. Den nya fonden ger försäkringstagare möjlighet att få en attraktiv bruttoavkastning på 5,25 % per år och har en årlig förtida inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd på förfallodagen, beroende på hur OMX Stockholm 30 index utvecklas. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdats och garanteras av fem olika, högt rankade, finansinstitut.

Ancoria 5-års SEK Autocall 5,25 % Fond kommer att vara öppen för investering, av både nya premier samt överföring från existerande fonder, under Ancorias Kapitalförsäkring fram till den 21 december 2020 klockan 12:00 (lunchtid, svensk tid). Överföring till denna fond kan begäras via Ancoria Online, inspelad telefonorder eller underskriven skannad e-post. Fonden är av begränsad storlek, så försäkringstagare uppmanas att investera så snart som möjligt. Teckningsperioden kommer att stängas tidigare om fonden blir fulltecknad.

Klicka här för mer information. Om du har några frågor är du varmt välkommen att ringa oss på 0200-110 130 (utanför Sverige +357 22 551 310) eller e-posta till info@ancoria.com.